Nyheter Arbetsmiljö
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Yrket avgör risken för arbetsolyckor

Ditt yrke spelar störst roll för hur stor risken är för att du ska drabbas av en allvarlig arbetsolycka. Kön är dock inte en lika viktig faktor som man tidigare har trott. Det visar en ny studie från Arbetsmiljöverket.

Publicerad 22 september 2014

Det är första gången som Arbetsmiljöverket tittat på hur bland annat yrke, kön, utbildning och bransch påverkar risken att drabbas för en olycka i jobbet. Genom att bearbeta statistik över arbetsskador från SCB och Arbetsmiljöverket, har forskarna hittat fyra faktorer som sticker ut. Den som väger allra tyngst är yrket. De värsta riskyrkena, som okvalificerat arbete inom lantbruk, löper tolv gånger högre risk att drabbas av en olycka än yrken med lägst olycksrisk. 

På andra plats kommer arbetsplatsens storlek. Ju större verksamheten är desto högre risk för skador, visar statistiken. Ungefär lika stor påverkan har branschen man arbetar inom och strax därefter kommer utbildningsnivå. Ju kortare utbildning, desto högre risk. När samtliga fyra faktorer är uppfyllda ökar risken för olyckor med hela 15 gånger, visar studien.

Även bakgrund, typ av företag samt ålder spelar in, om än i mindre skala. När det gäller ålder ökar risken för olyckor med ungefär två procent för varje år, fram till 55 års ålder. Kön är den faktor som verkar ha minst inflytande på olycksrisken. I genomsnitt löper män fem procent högre risk att drabbas än kvinnor. 

När samtliga åtta riskfaktorer uppfylls ökar risken för en arbetsolycka med drygt 25 gånger, konstaterar Arbetsmiljöverket. 

Riskyrken i topp:

1. Arbete inom lantbruk utan krav på särskild yrkesutbildning.

2. Annat hantverksarbete.

3. Metallhantverk, reparatörsarbete.

4. Processoperatörsarbete.

5. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete.

6. Maskinoperatör och monteringsarbete.

7. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning.


Källa: Arbetsmiljöverkets rapport: Riskfaktorer för arbetsolycka ˗ bakomliggande faktorers inverkan på individens olycksrisk.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här