Nyheter arbetsmigration
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Vi välkomnar alla åtgärder”

Hur ska vi kontrollera att arbetstagarna får avtalsenlig lön? Den frågan brottas Migrationsverket med. Från fackligt håll föreslås juridiskt bindande arbetserbjudanden.

Publicerad 25 mars 2015
inlinebild
im van Dorpel, vice ordförande för HRF. Foto: Ann Patmalnieks

I augusti 2014 fick Migrations­verket utökad möjlighet att kontrollera hur de erbjudna anställningsvillkoren efterföljs.
– Arbetet med efterkontrollerna har påbörjats men det är för tidigt att utvärdera utfallet, säger Robert Kollberg, enhetschef för Migrationsverkets arbetstillståndsenhet i Stockholm.
Ett av målen med lagändringen var att Migrationsverket ska kunna kontrollera att arbetstagaren får kollektivavtalsenlig lön under tillståndsperioden. Hur detta ska gå till är ännu inte klart och Robert Kollberg tycker att det är för tidigt att säga om de verktyg verket har fått räcker för att göra sådana kontroller.  Om Migrationsverket upptäcker att villkoren inte är uppfyllda ska arbetstillståndet återkallas, enligt de nya reglerna.

Det här har fått kritik från fackligt håll.
– När en arbetsgivare inte sköter sig i dag så är det den enskilde som drabbas och riskerar att få lämna landet. Sanktionerna måste vara riktade mot företaget, inte mot den anställde, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för HRF.
Han ser juridiskt bindande arbetserbjudanden som ett sätt att komma åt arbetsgivarna.
– Vi skulle få en större möjlighet att driva processer mot arbetsgivare som inte sköter sig. Vi välkomnar alla åtgärder som ger oss verktyg för att skapa bättre villkor för dem som arbetar i vår bransch.

Tio vanliga yrkesgrupper

De vanligaste yrkes­grupperna 2014, för arbetstagare som kommer till Sverige från länder utanför EU.

  1. Medhjälpare inom ­jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske.
  2. Dataspecialister
  3. IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare.
  4. Storhushålls- och restaurangpersonal.
  5. Civilingenjörer, arkitekter med flera.
  6. Köks- och restaurang­biträden.
  7. Ingenjörer och tekniker.
  8. Städare med flera.
  9. Företagsekonomer, marknads­förare och personaltjänstemän.
  10. Vård- och omsorgs­personal.

Källa: Migrationsverket

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.