Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

»Vi höjer bara med den av regeringen pålagda avgiften«

Hotell- och restauranganställdas a-kassa höjer avgiften enbart med det regeringen påbjudit. Det slog a-kassans styrelse fast i går, torsdag.

Publicerad 15 december 2006

Några a-kassor måste höja a-kasseavgifterna med mer än vad regeringen beslutat. Detta för att täcka ökade kostnader för administration bland annat. Men det gäller inte för Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

-Facket höjer inte avgiften, a-kassan höjer inte sina avgifter men vi är tvungna att ta ut den av regeringen pålagda avgiften på 264 kronor, säger Anna-Lena Lundh, tillträdande chef för Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Avgiftshöjningen gäller från januari 2007. Men försämringarna av ersättningsnivåerna i a-kassan har skjutits fram till den 5 mars 2007. Detta enligt ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet.

Riksdagen fattar slutgiltigt beslut i frågan den 20 december. Om man inte ändrar sig på några avgörande punkter blir den nya avgiften som i tabellen nedan.

Läs mer:
Protester mot sänkt a-kasseersättning. Läs mer här >>
Stopp för förinbetalningar till a-kassan. Läs mer här >>
Dålig kunskap om förändringarna. Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.