Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Vi delar inte farhågorna”

Visita hävdar att 60 000 jobb kan försvinna om arbetsgivaravgifterna för unga återställs till den nivå som de låg på tidigare. Hotell- och restaurangfacket har en annan åsikt, och stödjer sig på flera tunga instanser.

Publicerad 3 mars 2014
inlinebild
Sänkta arbetsgivaravgifter ger inte unga fler jobb, säger Therese Guovelin, vice ordförande i HRF. Foto: Elis Hoffman

Upp till 60 000 jobb går förlorade om sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga tas bort, menar arbetsgivarorganisationerna Visita, Svensk Handel och Almega i rapporten ”Sveket – så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga”.
– Arbetsgivarorganisationerna är i sin fulla rätt att ha politiska krav, men vi delar inte deras farhågor, säger Therese Guovelin, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket.

Regeringen halverade arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 19 och 26 år i två omgångar, åren 2007 och 2009. Nyligen föreslog de ytterligare en sänkning av avgifterna för unga under 23, samtidigt som de vill ta bort subventionen för dem som har fyllt 25.

Förslaget har fått kritik från flera håll. Arbetsförmedlingen hänvisar i sitt remissvar till forskning som visar att sänkningar av arbetsgivaravgifter i allmänhet visar försumbara effekter. En annan statlig myndighet, Riksrevisionen, pekar på att förslaget saknar konsekvensanalys. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har släppt en rapport som visar att de sänkta avgifterna har varit en dyr och föga verksam reform.
– Många instanser med hög trovärdighet säger att sänkta arbetsgivaravgifter för unga inte har gett nya jobb. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande katastrofalt hög, säger Therese Guovelin.

Oppositionspartierna vill höja arbetsgivaravgifterna igen, något som de tre arbetsgivarorganisationerna hävdar kommer att leda till att många ungdomsjobb kommer att försvinna och sammanlagt kosta 1,6 miljarder.

Therese Guovelin menar att det finns helt andra faktorer som framöver kan leda till att unga mister arbetstillfällen.
– Unga har en svag ställning på grund av de många visstidsanställningarna. Det behövs fler fasta jobb.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här