Nyheter efter plugget
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Varannan landar utanför branschen

Servitrisen Emma älskar sitt jobb. Kocken Emanuel tröttnade. Hotell- och restaurangföretag är värdelösa på att behålla de unga och utbildade. Tre år efter studenten har nästan hälften av eleverna bytt bransch.

Publicerad 24 september 2013
Varannan landar
utanför branschen
Emma Johansson gillar sitt jobb. Emanuel Lundqvist lämnade branschen. Foto: Brita Nordholm, Stian Lysberg Solum /SCANPIX
inlinebild
Pim van Dorpel, yrkesutbildningsansvarig, HRF. Foto: Jan Lipka/HRF

Socialt och roligt. Men också ganska stressigt och dåligt betalt. Ungas syn på hotell- och restaurangjobb är komplex. Det är även situationen ­
på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsgivarna ­ropar efter utbildad personal, väljer många unga att lämna branschen.
Siffror från Statistiska centralbyrån visar att nästan hälften av dem som tog studenten från hotell- och restaurangprogrammet år 2009, efter tre år jobbade med helt andra saker än vad de utbildat sig för. Varför?

– Jag tror att det finns flera förklaringar. Jag tror att många inte orkar fortsätta i en bransch där de inte får trygga anställningar och ordentligt betalt, säger Pim van Dorpel, yrkesutbildningsansvarig på HRF.
Så många som 44 procent av branschens anställda har en oviss anställning, säger han. Det gör att det blir svårt både att planera sitt liv och att få de meriter som krävs för ett »riktigt« jobb.
– Man orkar hanka sig fram på timmar ett tag, men kanske inte tillräckligt länge för att få den erfarenhet som arbetsgivaren kräver för en fast anställning, säger Pim van Dorpel.

På arbetsgivarorganisationen Visita är bilden en annan. Utbildningschef Peter Thomelius tror på bättre information om vad branschens yrken går ut på, redan före gymnasievalet.
– Ungdomarna ska förstå att man måste gilla att jobba med människor, att det är tempo men också att det finns utbildningar på högskolenivå och möjlighet att göra karriär. Det gäller att tvätta bort den gamla stämpeln att det är en genomgångsbransch, samtidigt som vi måste tackla de problem som gör att vissa väljer att lämna yrket i förtid.
Han pekar också på att gymnasiets hotell- och restaurangutbildningar är ett andrahandsval för många ungdomar.
– Det får konsekvenser i form av avhopp, både från utbildningen och yrket. Många har helt enkelt inte tillräckligt starkt intresse för branschen.

Arbetsgivarsidan har ofta kritiserat hotell- och restaurangprogrammen för att inte utbilda eleverna för verkligheten ute i arbetslivet. Facket menar att det är arbetsgivarnas krav på de nybakade studenterna som inte är verklighetsförankrade.
– Många förväntar sig att de ska prestera som en fullvärdig yrkesman med erfarenhet från dag ett. De kan slängas in på en tjänst som någon annan har haft i 20 år. Dessutom i ett tempo som blir allt högre, säger Pim van Dorpel.
Men många hoppar av redan under utbildningen. Sedan gymnasiereformen 2011 finns det två nationella branschprogram: restaurang- och livsmedel samt hotell- och turism. Det senare är det yrkesprogram som tappar flest elever av alla. En förklaring som ibland nämns är att branschens hårda jargong avskräcker eleverna när de kommer ut på praktik. Det tror Pim van Dorpel på. Han menar att dagens unga inte har lust att ta skit i samma utsträckning som äldre.
– De vill inte bli illa bemötta på jobbet. Och så ställer de högre krav på sina chefer.

Detta får stöd av den rapport som HRF och Visitas gemensamma forskningsfond, BFUF, har gjort. Den handlar just om hur hotell- och restaurangbranschen ska bli bättre på att attrahera och behålla unga anställda. I den konstateras bland annat att unga anställda vill ha chefer som är lyhörda, lyssnande och tydliga. Peter Thomelius på Visita håller med om att det finns utrymme för kompetensutveckling bland branschens chefer.
– Arbetsgivare överlag bör prioritera utbildning för såväl högre chefer som mellanchefer.
Han betonar också vikten av att kunna göra en lönekarriär.
– Jag tror att branschen måste jobba för att utbildning, erfarenhet och skicklighet ska löna sig. Vill man behålla en duktig medarbetare måste det finnas löneutrymme att premiera personen.

Peter Thomelius ser att de oregelbundna ­arbetstiderna inom branschen inte passar alla, men konstaterar samtidigt att tiderna till stor del är oundvikliga.
– Men som arbetsgivare har man givetvis en skyldighet att följa de lagar och regler som finns, och med bra planering kan man komma väldigt långt med arbetstider och scheman, säger Peter Thomelius.

På sistone har olika typer av lärlingsutbildningar diskuterats flitigt som ett sätt att få in de unga i branschen. På HRF är man skeptisk till modellen.
– Vi har dåliga erfarenheter av branschens förmåga att handleda unga. Det har vi sett på det gymnasiala lärlingsprogrammet. Det skulle kunna fungera på de företag i branschen som är ansvarstagande, men det måste till tydliga krav och stöd för arbetsgivare som vill ge sig på utbildning, säger Pim van Dorpel.
I stället tycker han att branschens arbetsgivare borde försöka visa att de är lika seriösa som andra arbetsgivare.
– Det gäller löner att leva på, heltid och fasta anställningar. De måste möta upp de unga, se dem som gyllene tillfällen att forma den perfekte anställde, utan att kräva massor av rabatter för det.

Fakta

Hälften är kvar

Här återfinns de hotell- och restaurang­elever som jobbar, tre år efter examen.

 BranschAndel av eleverna
 Hotell- och restaurang 49%
 Varuhandel 18%
 Utbildning 7%
 Tillverkningsindustri,
företagstjänster, sociala
tjänster, transport
 3 % var, totalt 12 %
 Övriga branscher 14%

Frågan »Inom vilket verksamhetsområde arbetade du under veckan 16 – 22 april 2012« ställdes till 3 756 personer som tog studenten från hotell- och restaurangprogrammet 2009. Av dessa uppgav 2 910 personer att de arbetade. Källa: SCB

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här