Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Var tredje HRF:are störs av ljudmiljön på jobbet

Varannan medlem i Hotell- och restaurangfacket uppger att ljudmiljön på jobbet är ett problem. Det visar en ny rapport från Hörselskadades Riksförbund.

Publicerad 21 januari 2010

Var fjärde medlem i Hotell- och restaurangfacket har svårt att höra vad kollegor och arbetsledare säger. Mer än var tredje tycker att ljudmiljön är ett problem varje arbetsdag. Bullret från maskiner är också ett stort problemområde, liksom skrammel och andra ljud som människor orsakar.
– Störande ljud är en bortglömd arbetsmiljöfråga. Regelverken är alldeles för svaga, säger Hörselskadades Riksförbunds ordförande, Jan-Peter Strömgren.

Huvudskyddsombuden som deltagit i undersökningen, uppger också att bakgrundsmusik är ett stort problem i branschen. Över hälften säger att de hanterat ärenden som rör musik.
Närmare hälften av de tillfrågade ombuden tycker dock att arbetsgivare gör tillräckligt för att uppmärksamma problemet. Fler än varannat skyddsombud tycker att facket i tillräckligt stor utsträckning ser störande ljud som ett arbetsmiljöproblem. Samtidigt tycker över hälften av medlemmarna i Hotell- och restaurangfacket att ljudmiljön är ett problem.

Sex av tio huvudskyddsombud uppger också att skyddsronderna inte tar reda på hur de anställdas ljudmiljö ser ut på jobbet. Var tredje skyddsombud anser inte att arbetsmiljöpolicyn omfattar rutiner för detta.
– Vi vill få arbetsgivare och fack att börja tänka ljudsmart, säger Jan-Peter Strömgren.

Fler uppgifter i undersökningen

  • Nio av tio gäster vill ha en samtalsvänlig ljudmiljö när de besöker en restaurang eller ett kafé.
  • Varannan gäst har svårt att höra eller föra ett samtal när de går på krogen.
  • Nio av tio vill att ljudmiljön ska prioriteras vid utformningen av inomhusmiljöer.Så gjordes undersökningen

På uppdrag av Hörselskadades Riksförbund genomförde Novus Opinion 1 137 intervjuer med medlemmar i Hotell- och restaurangfacket, Svenska Journalistförbundet, Lärarnas Riksförbund och Unionen under hösten 2009. Samtidigt intervjuades 597 huvudskyddsombud tilhörande dessa förbund. Intervjuer med allmänheten gjordes också. Totalt intervjuades 2000 människor under 2009 om sina upplevelser av ljudmiljöer på restauranger och liknande.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.