Nyheter undersökning

Var fjärde anställd har hotats

Hotfulla och våldsamma gäster är en arbetsmiljörisk. I en undersökning som Hotellrevyn gjort uppger nästan var fjärde svarande att man blivit utsatt för hot i jobbet. 15 procent har blivit utsatta för våld.

Publicerad 11 april 2024
Var fjärde anställd har hotats
Foto: Istockphoto

Hotellrevyn skickade ut en mejlenkät som 98 personer svarade på. Av svaren framgår att hot och våld är något som den som jobbar i hotell och restaurang måste hantera.

Hot och våld oroar

En fjärdedel känner oro för att råka ut för hot eller våld på jobbet. Nästan lika många har faktiskt råkat ut för det.

Kent Johansson är ombudsman på Hotell- och restaurangfacket med arbetsmiljö som ansvarsområde. Han tycker att siffran låter låg.

– Min erfarenhet är att det är fler som upplever oro. Men det beror förstås på vem man frågar. Kommer du inte i kontakt med gäster borde det vara lågt. Jobbar du kväll eller natt, om du hanterar berusade gäster så tror jag siffran är högre.

Rutiner inte allmänt kända

Trots att många känner oro för hot eller våld är det relativt få som överväger att byta jobb. 64 procent har aldrig övervägt det, medan 16 procent funderar på det.

Av dem som blivit hotade i jobbet uppger 20 procent att det ledde till polisanmälan. 16 procent kontaktade facket. Nästan 44 procent uppger att arbetsgivaren har rutiner för hur hot och våld ska hanteras, drygt 41 procent känner inte till om det finns.

– Baserat på alla samtal jag har med ombudsmännen ute i landet är min uppfattning att det är en minoritet som känner till rutinerna hos arbetsgivaren, säger Kent Johansson.

– Arbetsgivare är ofta dåliga på att upprätta rutiner och informera om dem. De stora drakarna, hotellkedjorna till exempel, har bättre koll.

Av dem som svarat på Hotellrevyns enkät uppger 27 procent att de jobbar som kock eller kallskänka, 19 procent är restaurangbiträden, 14 procent jobbar som hovmästare eller servitör och 13 procent som hotellreceptionist.

Enkäten gick ut till 1 000 personer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här