Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Var fjärde a-kassemedlem i obalans

Färre öppet arbetslösa men fler deltidsarbetslösa och anställda i tillfälliga timanställningar. I februari saknade mer än var fjärde a-kassemedlem fast heltidsanställning.

Publicerad 9 mars 2006

Under februari månad sjönk antalet öppet arbetslösa medlemmar i a-kassan från 10,2 till 9,8 procent. Samtidigt växte andelen arbetslösa på deltid och de tillfälligt anställda från 10,4 procent till 10,6 procent.
Fler a-kassemedlemmar började också något av i arbetsförmedlingens olika program under februari månad.

Sammanlagt stod mer än 25 procent av a-kassans medlemmar helt eller delvis utan fast heltidsinkomst. Det är ungefär lika många som under samma period 2005.

Andel medlemmar i a-kassan som är öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, tillfälligt anställda eller i marknadspolitiska åtgärder:

2006: 25,5 procent
2005: 25,6 procent
2004: 24,0 procent
2003: 22,7 procent
2002: 22,5 procent
2001: 24,0 procent

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.