Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Utländsk bakgrund vanligt i branschen

Hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utrikesfödda, visar statistik från SCB. Bland manliga hotell- och kontorsstädare var två av tre födda utomlands år 2013.

Publicerad 12 februari 2015
Utländsk bakgrund vanligt i branschen
Restaurangbiträde, kock och städare tillhör de yrkesgrupper med störst andel utrikesfödda. Foto: Colourbox

Flera av hotell- och restaurangbranschens yrken hamnar bland de allra vanligaste för utlandsfödda anställda, enligt ny statistik från SCB. Det gäller förutom hotellstädare även köks- och restaurangbiträden samt kockar och kokerskor. År 2013 var nästan var tredje kock och restaurangbiträde, samt varannan städare född utanför Sverige. Bland de manliga hotellstädarna var andelen ännu högre, där var nästan två av tre utrikesfödda.

Även många av företagarna i branschen har utländsk bakgrund. Bland egenföretagande bagare och konditorer, till exempel pizzabagare, var 77 procent födda utanför Sverige. Bland egenföretagande kockar, restaurangbiträden och städare hade över hälften utländsk bakgrund, visar statistiken. 

Fakta: Andelen utrikesfödda i olika yrken år 2013

  • Egenföretagande bagare och konditorer: 77 procent.
  • Hotell- och kontorsstädare: 49 procent.
  • Läkare: 33 procent. 
  • Köks- och restaurangbiträden: 31 procent.
  • Kockar och kokerskor: 29 procent.
  • Vårdbiträden och personliga assistenter: 24 procent.
  • Undersköterskor och sjukvårdsbiträden: 19 procent.
  • Barnskötare: 16 procent.
  • Försäljare fackhandel: 9 procent.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.