Utgivning 2016

Hotellrevyn utkommer 10 gånger per år.

Här är annonsboknings- och utgivningsdatum för Hotellrevyn under 2016.

Fakta

Utgivningsplan 2016

Nr Annonsbokning Materialdag Utgivning
1/2016 14 januari 21 januari 5 februari
2/2016 18 februari 25 februari 11 mars
3/2016 22 mars 31 mars 15 april
4/2016 26 april 3 maj 20 maj
5/2016 26 maj 2 juni 17 juni
6/2016 4 augusti 11 augusti 26 augusti
7/2016 1 september 8 september 23 september
8/2016 29 september 6 oktober 21 oktober
9/2016 27 oktober 3 november 18 november
10/2016 24 november 1 december 16 december

Är du medlem eller anställd inom Hotell- och restaurangfacket och vill annonsera om årsmöten och liknande? Kontakta HRF:s kommunikatör Sofia Ståhlspets (sofia.stahlspets@hrf.net) för plats på förbundets informationssida i tidningen.