Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Utebliven sotning äventyrar anställdas hälsa

Jouni Salonen, HRF-ombudsman i Luleå, tycker att kommunen inte tar restaurangbranschen på allvar. Sotaren kommer inte till restaurangerna så ofta som han borde.

Publicerad 27 maj 2002

Det är lag på att restaurangernas ventilationskanaler ska sotas flera gånger per år. Och det är kommunen som ska se till så att lagen följs.
Men i Luleå fungerar varken sotningen eller tillsynen.
Hotell- och restaurangfackets Jouni Salonen tror inte att kommunen skulle stå så handfallen om det gällde lagstadgade åtgärder inom till exempel industrin.
? Det här med utebliven sotning är ingen nyhet för kommunen. Luleå kommun har varit väl medveten om den, säger han till Norrbottenskuriren.
Han säger att om sotningen inte sköts som den ska betyder det att de anställdas hälsa äventyras. Det påverkar fläktarnas förmåga att transportera bort matos från köket och att det blir farligare att arbeta på grund av ökad brandrisk.
? Många restauranger ligger dessutom i bostadshus, säger Jouni Salonen. Det finns ett skäl till att sotningen ska ske så ofta som lagen säger. På restauranger ska det ske flera gånger per år. Det är inte för intet som lagen finns, säger han.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.