Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Unga tror på en framtid för fackförbunden

Varannan ung svensk tycker att det är viktigt med starka fackförbund när klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Samtidigt tror lika många att facken kommer att fortsätta tappa medlemmar.

Publicerad 12 oktober 2009

Det är revisionsföretaget Pricewaterhousecoopers och Swedbank som beställt en undersökning om hur unga svenskar ser på fackförbundens framtid. Resultatet visar att varannan av de tillfrågade tycker att det är viktigt att fackförbunden är starka även i framtiden. Ungefär lika många tror att motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare ökar när samhällsekonomin försämras.

Trots det tror varannan också att fackförbunden kommer att fortsätta tappa medlemmar. Av de tillfrågade som själva inte är med i något förbund, är den vanligaste förklaringen att man inte har behövt facklig hjälp.
   Av dem som är medlemmar i ett fack tycker nästan var tredje att de har haft nytta av sitt medlemskap. Samtidigt säger bara 2 procent att anledningen till att de gick med i facket var att de behövde facklig hjälp.
– Unga människor som valt fackligt medlemskap är i hög utsträckning med av principiella skäl medan de som valt att inte bli medlemmar motiverar sitt beslut med att man inte behöver fackets hjälp, säger Lars Wennberg på Pricewaterhousecoopers.

Undersökningen visar också att de unga tycker att jämställdhet är den viktigaste fackliga frågan, och att bara en dryg tiondel tycker att fackförbunden är toppstyrda.

Drygt 1 100 personer mellan 18 och 30 deltog i undersökningen som gjordes av Cint research.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.