Nyheter vårda vikarierna

Unga sommarjobbare, detta gäller!

Vad gäller egentligen för sommarjobbande ungdomar? Hur sent får de arbeta? Får de jobba ensamma? Och hur är det, får de egentligen servera alkohol? Vi reder ut!

Publicerad 2 juni 2023
Unga sommarjobbare, detta gäller!
Sena arbetspass? Servera alkohol? Stänga själva? Det här får ungdomarna göra (och inte göra) på jobbet. Foto: Istockphoto

Vilket arbete får de göra?

 • Reglerna för vad minderåriga, alltså personer under 18 år, får göra på jobbet varierar efter ålder.
 • Den som är under 13 får inte arbeta alls, förutom i vissa undantagsfall.
 • Äldre barn, mellan 13 och 15 år, får ha ett lätt och ofarligt arbete som inte är fysiskt eller psykiskt tungt eller innebär att de måste ta stort ansvar. De får till exempel aldrig sälja alkohol eller tobak.
 • En ungdom, 16 år och uppåt, får ha fler typer av jobb men arbetet får inte innebära särskilda risker. En person under 18 år får till exempel aldrig transportera pengar.
 • Och kom ihåg, en minderårig har alltid rätt till en ordentlig introduktion! Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Hur sent får de jobba?

 • En minderårig får aldrig jobba mellan midnatt och klockan 05:00 på morgonen och de ska alltid ha minst en halvtimmes sammanhängande rast efter 4,5 timmes arbete.
 • En ungdom, alltså 16-17 år, ska som standard ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod och tiden mellan 22-06 eller 23-07 ska alltid vara fri från arbete.
 • En ungdom får arbeta högst 40 timmar per vecka, men i undantagsfall kan de arbeta 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period på fyra veckor. Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Får de jobba ensamma?

 • Barn mellan 13 och 15 år får aldrig arbeta ensamma.
 • En ungdom, 16-17 år, får arbeta ensam i vissa fall, men inte om det är ett riskfyllt eller psykiskt påfrestande ensamarbete. Till exempel får de inte arbeta ensamma i kvällsöppna kiosker där det finns risk för överfall.

Får de servera alkohol?

 • Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol.
 • I alkohollagen står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.
 • I alkohollagen står också att servering får ske till den som fyllt 18 år och i 8 kap 18 § står att den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år.
 • Alla ovanstående punkter tillsammans gör att tillståndsmyndigheten i Stockholms stad bedömer att det är olämpligt att personal under 18 serverar alkohol. Läs mer i Hotellrevyn.

Vad ska de tjäna?

 • I flera av HRF:s kollektivavtal, bland annat Gröna riksavtalet mellan HRF och Visita, finns särskilda lägstalöner för unga anställda yrkesarbetare. De finns att läsa här. Men det finns inget hinder för arbetsgivare att betala ungdomar lika mycket som vuxna anställda!

Har de rätt till semester?

 • Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till semester eller semesterersättning. När det gäller anställningar kortare än tre månader är det vanligast att den anställde får semesterersättning i stället för semester.

Ska en sommarjobbare betala skatt?

 • Den som tjänar mindre än 22 208 kronor under år 2023 behöver inte betala skatt. Ungdomen måste då lämna in ett intyg till arbetsgivaren, helst innan de börjar sin anställning. Läs mer om hur det går till hos Skatteverket.

Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöupplysningen, Carina Cutlip, enhetschef på tillstånds-enheten hos socialförvaltningen i Stockholm, Skatteverket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här