Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Två miljoner till HRF-medlemmar

Under 2012 avslutade fackets gemensamma juristbyrå LO-TCO Rättsskydd 28 ärenden som berörde HRF:are. Totalt utverkades 1,98 miljoner kronor i ersättningar.

Publicerad 21 januari 2013

Motsvarande siffra för 2011 var 2,5 miljoner fördelat på 22 olika ärenden. Men siffran varierar år från år. Det beror bland annat på vad för sorts ärenden det handlar om.

När det rör sig om försäkringsfrågor, där LO-TCO Rättsskydd hjälper medlemmar gentemot exempelvis Försäkringskassan, kan summorna bli stora. Men för HRF:s del är försäkringsärenden ovanliga – oftast handlar det om arbetsrättsliga ärenden och frågor kring löner och semesterersättningar.

Totalt bidrog rättsskyddet till att ordna fram 605 miljoner i olika ersättningar, inräknat alla förbund inom LO, TCO och Saco.

Om LO-TCO Rättsskydd:

LO-TCO Rättsskydd ägs till 90 procent av LO och 10 procent av TCO. Här kan förbunden få hjälp med rättshjälp av olika slag. Ärendena kan gälla allt från lön och arbetsskador till diskriminering. Det går inte att som medlem vända sig direkt till Rättsskyddet, utan man måste först kontakta sitt eget förbund.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här