Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Två miljoner i ersättning från Rättsskyddet

Förra året avslutade LO-TCO Rättsskydd 21 ärenden som gällde HRF:s medlemmar. Varje fall gav i genomsnitt drygt 95 000 kronor, vilket är en fördubbling från de senaste åren.

Publicerad 24 januari 2011

År 2010 lämnade Hotell- och restaurangfacket över 19 nya ärenden till LO-TCO Rättsskydd för juridisk hjälp. Samtidigt avslutade Rättsskyddet 21 fall för HRF:s räkning. Sammanlagt genererade dessa nästan två miljoner kronor i ersättningar till medlemmarna, i genomsnitt drygt 95 000 kronor per ärende.   
Det är en fördubbling jämfört med de senaste åren. Mellan 2004 och 2009 låg genomsnittsersättningen konstant kring 40 000 kronor per avslutat ärende.

HRF är dock fortfarande det LO-förbund som får ut minst ersättning från de fall som lämnas till Rättsskyddet. I topp hamnar Målarna med nästan 450 000 kronor per avslutat ärende, och IF Metall med drygt 445 000 kronor.

En förklaring till detta är att HRF ofta driver arbetsrättsliga ärenden, vilket inte ger lika höga ersättningar som försäkringsärenden.

Fakta: LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är LO och TCO:s gemensamma juristbyrå. Till Rättsskyddet kan förbunden få hjälp att driva juridiska ärenden för medlemmarnas räkning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.