Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Turné om arbetsrätt på Malmöskolor

Jobba aldrig gratis. Jobba aldrig svart. Kräv anställningsavtal. Det är några av de budskap som når gymnasieeleverna i Malmö just nu. Och det kan behövas -- när eleverna fick svara på en enkät om arbetsrätt var sex av tio svar felaktiga.

Publicerad 18 maj 2015

Mer än varannan anställd mellan 16 och 24 år är visstidsanställd, och de flesta korta anställningar finns i hotell- och restaurangbranschen. Därför tog några elever från Malmö högskola kontakt med Hotell- och restaurangfacket. Eleverna, som studerar projektledning, startade en kampanj tillsammans med facket. Gemensamt informerar de nu om arbetsrätt för gymnasieeleverna i Malmös fem största skolor.
Vid varje tillfälle delar de ut ett frågeformulär till eleverna, med frågor som gäller kollektivavtal, anställningstrygghet och andra grundläggande rättigheter.
Erik Hansson, projektledare på Malmö högskola, har gjort en sammanställning av svaren de fått och konstaterar att bara 40 procent av svaren är rätt.
– Så vi känner att det viktigt att göra det här, säger han. Det är kunskaper som behövs i alla branscher, inte bara inom hotell- och restaurang.
Kampanjen ”Du har rätt!” avslutas denna vecka.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.