Nyheter LO-kongressen

Tunga frågor för HRF:are på LO-kongress

Bort med allmän visstid ur lagen om anställningsskydd, satsa på en hållbar utveckling i tjänstesektorn och avskaffa monarkin. Det är några av frågorna som Hotell- och restaurangfacket driver på LO:s kongress i helgen.

Publicerad 17 juni 2016
Tunga frågor för HRF:are på LO-kongress
Lars-Robert Nordin, Sara Astner, Josefine Bäckström, Moa Neuman, Hans Kristiansson och Sofie Dahlqvist är några av HRF:arna på LO-kongressen. Foto: Anna-Karin Nilsson

I dag, fredag, inleds LO:s kongress. Då samlas 400 ombud från alla LO-förbund för att  besluta om fackets inriktning närmaste åren och välja ny ledning. Kongressen kommer sammanlagt att att behandla 308 motioner, varav sju är från Hotell- och restaurangfacket.

Tre av HRF:s motioner är skrivna tillsammans med andra förbund. Det gäller till exempel frågan om tryggare jobb och ett starkare anställningsskydd. Tillsammans med Handelsanställdas förbund kräver HRF att LO bland annat ska jobba för att allmän visstidsanställning tas bort ur lagen om anställningsskydd. Man kräver också att LO ska verka för att begränsa möjligheterna till så kallad hyvling av tjänster, vilket är vanligt både i hotell- och restaurangbranschen och inom handeln.

HRF på LO-kongressen

Sju ombud från olika delar av landet representerar förbundet. Dessutom är HRF:arna som sitter i LO:s representantskap och styrelse med på kongressen. I år är också Eva-Lotta Ramberg, ombudsman på HRF, en av de fem personer som ska turas om att vara kongressens ordförande.

Förutom att behandla alla motioner och ta ställning till kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner” ska en ny ledning och styrelse väljas. Valberedningen har föreslagit att Karl-Petter Thorwaldsson, som har varit ordförande sedan 2012, ska väljas om. Till förste vice ordförande har man föreslagit HRF:s ordförande Therese Guovelin. Om hon väljs blir det första gången någonsin som någon från Hotell- och restaurangfacket tar plats i LO:s högsta ledning.