Stefan Löfven.

3,9
Så många miljoner svenskar var med i en arbetslöshetskassa vid årsskiftet. Under 2022 minskade antalet medlemmar i a-kassorna något, men inte alls lika mycket som under år 2021. Källa: Sveriges a-kassor