1,2
Så många miljarder fick Sveriges hotell i intäkter under december 2021. I förhållande till hur läget var före pandemin har tappet minskat något: 9,2 procent i december. Källa: Benchmarking Alliance/Stockholms handelskammare