88 %
Den beläggningen hade hotell i Göteborgsregionen under juli månad. Det är högst av de svenska storstäderna och snuddar nästan det tidigare rekordåret 2019. Källa: Göteborg & co