3,9
Så många miljoner svenskar är med i en a-kassa. Det är nästan i nivå med början av år 2021, då medlemsantalet var högt efter att många gått med under pandemin. Av landets 24 a-kassor har 18 ökat de tre senaste månaderna. Källa: Sveriges a-kassor