arbetsmarknad.

32 %
Var tredje gäst tvättar aldrig eller sällan händerna när de äter på kafé eller restaurang. Samtidigt säger tre av fyra att de vill att alla i sitt sällskap ska ha god handhygien vid måltiden, och nästan sju av tio vill att även andra gäster på kafét eller restaurangen ska ha det. Källa: Sifo för Tork