Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Svenskarna tar lätt på svartjobb

Enligt Skatteverket orsakar svartjobben enorma skatteförluster varje år. Men det svenska folket tar det inte så hårt. Nästan hälften anser att det är ett lindrigt brott att jobba svart, visar en ny rapport från Skatteverket.

Publicerad 18 augusti 2006

Mer än var tionde svensk har arbetat svart under de senaste två åren. Vanligast är att utföra arbete hemma hos någon mot ersättning, som till exempel att passa hundar eller barn. Det visar en ny stor kartläggning av det svenskars attityder till svartjobb som Skatteverket har gjort.

Många berättar också att de jobbat svart åt företag. Enligt Skatteverkets beräkningar baserade på enkäter jobbade så många som 173 000 svenskar mot svart betalning åt företag under 2004 – de flesta som serveringspersonal på restaurang eller i kassan på butik. Unga, män och människor med låg inkomst jobbar oftare svart än andra grupper, enligt undersökningen som också visar att svenskarna har en relativt liberal syn på svartarbete.

Nästan hälften, 46 procent, av de tillfrågade tycker att det är ett lindrigt brott att arbeta svart. Dock tycker åtta av tio att det är ett allvarligt brott att lämna felaktiga uppgifter till Skattemyndigheten.

En majoritet på 64 procent anser inte heller att en servitör ska behöva skatta för 8 000 kronor i dricks som han tjänar under ett år. Däremot tycker de flesta att en byggmästare som byter fönster åt en granne bör skatta för de 8 000 kronor somhan får för det.

Källa: ”Svartköp och svartjobb i Sverige”, Skatteverket 2006

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.