Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Svarta pengar öppnar för utpressning

Lättillgänglig verksamhet med mycket kontanter och ofta ett inslag av svarta pengar. Sådana företag siktar utpressare gärna in sig på. Restaurangnäringen ligger i topp bland utsatta branscher. Det visar en sammanställning från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Publicerad 26 september 2012

Brå har analyserat 171 polisanmälningar om utpressning. Polisens statistik visar att restaurangnäringen är mest utsatt, följt av butiker och byggföretag. Forskarna har även intervjuat brottsoffer, säkerhetspersonal och personer som begått den här typen av brott.
En person som ägnat sig åt utpressning berättar i undersökningen om varför dessa branscher drabbas:
”Det är lite svårare att gå in i något företag som kanske bara har någon liten fabrik eller sådär, för att det är så kompakt. Men i byggbranschen är du på så många olika ställen. Du anlitar många olika företag som underentreprenörer som ska jobba för dig och det är samma med krogbranschen. Jag menar, krögare hyr ut sin garderob till någon.”

Många intervjupersoner nämner att risken att drabbas är större för de företagare som sysslar med svarta affärer av något slag. Det kan handla om allt från svart arbetskraft till kassafusk eller lån tagna utanför bankvärlden.
En drabbad krögare berättar om hur detta påverkade hans vilja att vända sig till polisen.
”Krögare med svarta pengar har ju inte så lätt att få hjälp. Eller de känner inte att de kan få det, särskilt om de inte har rent mjöl i påsen själv.”

Utpressningen kan ta sig många olika uttryck. I restaurangbranschen är det särskilt vanligt med ”problemlösning” och ”beskydd”. Problemen, exempelvis bråk och skadegörelse, kan vara skapade av samma personer som sedan erbjuder beskydd.
– Man erbjuder skuldindrivning eller beskydd som en tjänst och företagare gör mer eller mindre frivilligt en överenskommelse med de kriminella, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Undersökningen visar dock att även om hot och trakasserier är vanligt, så leder sällan utpressningsförsöken till våld. Utpressarna överdriver ofta sin kapacitet, och den som är mest öppen med att hota och visa vapen är ofta den som inte har så stor uppbackning. De är också intresserade av snabba pengar. Om en företagare vägrar betala och i stället polisanmäler så kan en sådan markering räcka för att utpressaren ska tappa intresset.

Brås råd till företagare

  • Undvik svarta pengar eller misstänkt förmånliga erbjudanden av olika slag.
  • Nätverka med andra lokala företag.
  • Var vaksam på återkommande skadegörelse och ”bråk” på restauranger och krogar.  Ibland är det första steget mot en beskyddarverksamhet. Polisanmäl händelserna.
  • Betala fakturor i tid, och spar dokumentationen på att betalningen är gjord. Obetalda skulder är en vanlig start för utpressarna.
  • Skaffa försäkringar som täcker skadegörelse eller som ger extra ersättning vid sjukskrivning eller tillfälligt stängda företagslokaler.
  • Var tydlig i hur kriminella ska bemötas. Utpressare kan kräva betalning för upplevda kränkningar. Det kan exempelvis handla om att personer nekats tillträde till krogar. Därför är det viktigt att ha ett korrekt bemötande.
  • Omge dig inte med lyxprylar. Utpressare ger sig gärna på någon som verkar ha ”råd att dela med sig”.
  • Polisanmäl utpressningsförsök. Även om du skulle ha begått exempelvis ett skattebrott så har du rätt till samhällets skydd. Betala inte.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.