Nyheter FÖRTROENDEVALD

Svårt få tid till fackligt arbete

En kvinna 51+ med fast heltidsjobb. Så ser den vanligaste förtroendevalda i Hotell- och restaurangfacket ut. Hon känner stolthet över att företräda HRF men har svårt att få tid till sitt fackliga uppdrag. Det visar en ny undersökning.

Publicerad 5 februari 2024 Kommentera
Svårt få tid till fackligt arbete
HRF har undersökt hur förbundets förtroendevalda upplever det fackliga uppdraget. Foto: Fredrik Karlsson
Peggy Nyholm.
Foto: Madeleine Andersson

Många som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen är unga och har osäkra anställningar.
Bland förtroendevalda är bilden en annan. Där finns de flesta i åldersgruppen 51–66 år och har i hög grad tillsvidareanställningar, visar en undersökning som HRF gjort.

– Det är betydligt lättare att rekrytera och organisera människor som har en trygg anställning med hög sysselsättningsgrad, säger Peggy Nyholm, HRF:s avtalssekreterare.

Undersökningen har besvarats av klubbordförande, ledamöter i klubbar, platsombud, skyddsombud och försäkringsinformatörer.

De flesta tycker att de gör skillnad på sin arbetsplats, blir uppskattade av sina kollegor och har goda relationer med arbetsgivaren.

Majoriteten kan också tänka sig att fortsätta att vara fackliga när mandattiden går ut.

– Det är väldig intressant att se att vi har så nöjda förtroendevalda, med goda relationer till arbetsgivaren. Ibland måste man tvista, men det är lättare att vinna framgång när man löser saker gemensamt, säger Peggy Nyholm.

De goda resultaten beror på medvetna satsningar, säger Peggy Nyholm.
– Avdelningarna har gjort ett fantastiskt arbete. Ombudsmän som är mentorer och hela vår utbildningskedja har gett effekt.

Det kan vara så att arbetsgivaren inte tar in ersättare.

Peggy Nyholm

Förtroendevaldas önskelista

Det här vill de fackliga ha för att utvecklas i sitt uppdrag:

  1. Gå fler utbildningar.
  2. Träffa andra förtroendevalda och dela erfarenheter.
  3. Ha mer kontakt med sin mentor.
  4. Engagera sig fackligt utanför sin arbetsplats.

Men det finns också en rad utmaningar för de förtroendevalda inom hotell- och restaurangbranschen. En är att få tillräckligt med facklig tid. Enligt undersökningen har tre av tio inte den tid de behöver.

– Där finns en handledning för hur man kan göra för att få mer facklig tid som man kan ta hjälp av, säger Peggy Nyholm.

De som har facklig tid och går på utbildningar upplever inte alltid att arbetskamraterna tycker att det är positivt.
 – Det kan vara så att arbetsgivaren inte tar in ersättare. Då blir det större belastning på de andra när den förtroendevalda är borta.

Undersökningen gjordes via mejl till 510 förtroendevalda, varav 120 slutförde den. Det motsvarar 23,5 procent.