Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Svag jobbprognos från branschen

Hotell- och restaurangbranschens arbetsgivare tror inte att jobben blir fler i höst. Det visar Manpowers arbetsmarknadsbarometer.

Publicerad 10 september 2014

Barometern bygger på intervjuer där arbetsgivare fått bedöma sitt sysselsättningsbehov det närmaste kvartalet. Överlag är de svenska arbetsgivarna positiva. I sju av tio branscher är det fler arbetsgivare som tror att de kommer anställa, än som tror att de kommer behöva minska på personalen. 

Men i tre branscher, däribland hotell- och restaurang, ser arbetsgivarna mörkt på hösten. Bland branscharbetsgivarna är det något fler som tror att de kommer behöva göra sig av med folk, än de som väntar sig behöva anställa. När förra prognosen gjordes var de betydligt mer positiva.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.