Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Stort intresse för ”lönepusslet”

De lokala löneförhandlingarna ska fungera bättre. Det är målet med "lönepusslet" -- HRF:s och Visitas gemensamma verktygslåda för hur potten ska fördelas. Arbetsgivare och fackliga företrädare ska gå samma utbildning, som startar i morgon, fredag.

Publicerad 14 mars 2013

Sedan nästan 20 år har det i HRF:s kollektivavtal med Visita funnits både generella löneökningar och en pott vars fördelning ska förhandlas lokalt på arbetsplatsen. Men pottfördelningen har haltat på många håll. Det har funnits olika tolkningar av vad som gäller för lönekriterier, lönesamtal och förhandlingar.
I förra avtalsrörelsen kom HRF och Visita överens om ta fram gemensamma verktyg som fackklubbar och arbetsgivare kan använda på arbetsplatserna.

Verktyget, som kallas ”Lönepusslet”, visar hur processen kan genomföras steg för steg: tidsramar, kriterier, mallar för medarbetarsamtal, förhandling med mera. Det mesta handlar om de delar som företagen ska genomföra innan en mer formell pottförhandling.

– Det handlar om att minimera felkällor och se till att underlaget för förhandlingarna blir transparent och tas fram på rätt sätt, säger HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt.
– Den här modellen påverkar inte det materiella innehållet i avtalet eller maktbalansen vid förhandlingar utan ska ses som ett hjälpmedel.

Den 15, 18 och 19 mars ska HRF och Visita utbilda företag och lokala fackliga företrädare i modellen. Cirka 250 personer väntas komma till de tre träffarna i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Potten

I kollektivavtalet som Hotell- och restaurangfacket och motparten Visita tecknade våren 2012 beslutades att 55 procent av lönehöjningen kan fördelas efter lokala förhandlingar, mot 50 procent i tidigare avtal. Samtidigt infördes en ny förhandlingsmodell. Personalens sysselsättningsgrad, i stället för arbetade timmar, ligger nu till grund för pottberäkningarna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här