Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Störst andel arbetslösa medlemmar

I slutet av september var 7 487 medlemmar registrerade som arbetslösa. Det är en minskning med 628 medlemmar från månaden innan. Trots det är mer än var tionde HRF-medlem utan arbete.

Publicerad 11 oktober 2005

Hotell- och restauranganställdas a-kassa är den kassa med störst andel arbetslösa medlemmar just nu.
Under september månad skrevs 336 nya medlemmar in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Samtidigt minskade andelen arbetslösa medlemmar från 11,1 procent till 10,3 procent. Även deltidsarbetslösheten minskade något under september månad.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.