Nyheter

Stor satsning på arbetsmiljön

Fler inspektörer, utökade befogenheter för regionala skyddsombud och ett nytt arbetsmiljöcentrum. Det är några av punkterna i regeringens nya strategi för arbetsmiljöarbete som presenterades i går.

Publicerad 2 februari 2016

Regeringen tänker satsa 100 miljoner kronor extra om året på arbetsmiljöarbetet, meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i går. Pengarna ska bland annat gå till ett 50-tal nya arbetsmiljöinspektörer och satsningar på regionala skyddsombud.
– Bakgrunden är ju att det under den gamla regeringens tid gjordes stora nedskärningar på arbetsmiljöområdet, både pengamässigt när man minskade resurserna till Arbetsmiljöverket kraftigt, och när man lade ner hela Arbetslivsinstitutet. Vi har sedan 2010 sett att arbetsskadorna och arbetsolyckorna har ökat, fem år i rad. Jag tror att det finns ett samband med hur mycket man satsar på arbetsmiljöarbetet, sade Ylva Johansson.

Den nya arbetsmiljöstrategin innehåller också en nollvision för dödsolyckor och satsningar på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att kartlägga det ”moderna arbetslivet” och de utmaningar som det för med sig på arbetsmiljöområdet. Ett exempel är de regionala skyddsombudens verksamhet på en arbetsmarknad med många utländska arbetstagare.
– Vi har allt fler utstationerade arbetstagare från andra länder som sällan är medlemmar i en svensk fackförening. På företag där det inte heller finns en skyddskommitté hamnar man lite i ett ingenmansland. Ska ett regionalt skyddsombud ha rätt att gå in om det finns ett kollektivavtal, även om det inte finns medlemmar? Det måste vi titta på, sade Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket får även i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nytt nationellt arbetsmiljöcentrum ska kunna inrättas.

På Arbetsmiljöverket välkomnar man satsningen.
– Strategin visar att regeringen tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och har tilltro till att Arbetsmiljöverket kan göra skillnad, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Fakta: Andra punkter i arbetsmiljöstrategin:

  • Ett nytt dialogforum för kontinuerlig dialog mellan statliga myndigheter, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.
  • Ökad tillsyn i bemanningsbranschen och av hushållsnära tjänster.
  • Ökad tillsyn i branscher där riskerna att inte orka arbeta till pensionsålder är extra stora.
  • En seminarieserie om hållbart arbetsliv.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här