Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Stor inspektion av branschstress

Arbetsmiljöverket ska göra en massinspektion för att undersöka om arbetsgivarna tar stress på allvar. Hotell- och restaurangföretag är bland dem som ska inspekteras.

Publicerad 3 september 2015
Stor inspektion av branschstress
Stress i branschen behöver förebyggas bättre. Foto: Pernille Tofte

För lite tid i förhållande till jobbet som ska göras, dålig planering och svagt stöd från ledning och kollegor. Det är vanliga orsaker till sjukdomar som har med stress att göra, konstaterar Arbetsmiljöverket inför kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress”.

När samma satsning genomfördes förra året var hotell- och restaurangbranschen en av de som valdes ut, eftersom projektgruppen förväntade sig höga stressnivåer och brister i det förebyggande arbetet. Det visade sig mycket riktigt att det fanns brister hos 102 av 164 inspekterade hotell och restauranger. Oftast handlade det om att det inte hade gjorts någon bedömning av vad i arbetsförhållandena som kunde leda till stress.
– Hotell- och restaurangbranschen är med igen, eftersom den hörde till de branscher där så många som sex av tio arbetsplatser hade brister, säger kampanjledaren Britt-Marie Henriksson.

I år är det nya hotell- och restaurangföretag som besöks. Arbetsplatserna finns runt om i landet och har fem eller fler anställda. De arbetsplatser som hade brister förra året har följts upp av Arbetsmiljöverket, för att se till att de åtgärdat bristerna.
– Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar systematiskt och återkommande. Det är som att kontrollera en maskin i ett kök, det räcker inte att göra det en gång, säger Britt-Marie Henriksson.

Kampanjen genomförs i 30 europeiska länder samtidigt. I Sverige ska 2 000 inspektioner göras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress. Dessutom får 24 000 arbetsgivare i dagarna ett brev med information om arbetsrelaterad stress, där det står hur de kan skaffa sig kunskaper om hur de förebygger problemet. Resultatet av årets inspektioner presenteras vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 23 oktober.

Jobbet ger stress

Psykiska påfrestningar som stress eller dåliga relationer till kollegor är den vanligaste formen av besvär på grund av jobbet. Detta enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014.
Undersökningen bygger på telefonintervjuer, och det rör sig ofta om besvär som inte anmäls som arbetsskador.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.