Nyheter asylpraktik

Stopp för asylpraktik

Fackets kritik har gett resultat. Vid årsskiftet stoppas den hårt kritiserade praktikformen för asylsökande, säger statssekreterare Erik Nilsson.

Publicerad 13 maj 2016
Erik Nilsson, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.
Erik Nilsson, statssekreterare. Foto: Regeringskansliet

– Det har inte fungerat bra. Migrationsverket har inte klarat av det. Vi lyfter bort den delen helt från årsskiftet, säger Erik Nilsson, statssekreterare med fokus på bland annat etableringsfrågor.

Inte heller Arbetsförmedlingen ska arbeta med asylpraktik. Myndigheten får i stället i uppdrag att kartlägga asylsökandes kompetens för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden när och om de får uppehållstillstånd, säger Erik Nilsson. Han påpekar att det fortfarande är viktigt att ta vara på den tid som de asylsökande väntar på besked från Migrationsverket.
– Huvudfokus kommer att ligga på att lära sig vardagssvenska eller yrkessvenska. Där kommer studieförbunden och de ideella föreningarna att spela en stor roll.

För asylsökande som vill arbeta under väntetiden finns redan i dag möjlighet att ansöka hos Migrationsverket om undantag från reglerna om arbetstillstånd. Det kommer inte heller att vara förbjudet för till exempel kommuner eller ideella föreningar att anordna någon form praktik, säger Erik Nilsson.
– Vi vet att det finns ett intresse från till exempel Röda Korset att ha någon form av praktiklösning. Det finns inget förbud, men staten kan inte stå för praktikhanteringen.

Fakta: Asylpraktik

Asylsökande som befinner sig i en normalprocess kan i dag få göra praktik på företag medan de väntar på besked. Avtalet tecknas mellan arbetsgivaren och Migrationsverket. Det gäller för max tre månader i taget, som mest sex månader sammanlagt. Praktiken ska vara helt oavlönad. Efter praktikens slut ska arbetsgivaren skriva ett intyg till praktikanten. Under 2015 tecknades cirka 5 000 avtal om asylpraktik, de flesta i Stockholms län.

Det blir länsstyrelsernas uppdrag att samordna de insatser som görs. De ska också arbeta med att få ut viktig information till de asylsökande.
– Det gäller bland annat information om vilka rättigheter och skyldigheter som finns på arbetsmarknaden, säger Erik Nilsson.

Hotell- och restaurangfacket har kritiserat praktikformen hårt. Kritiken har främst handlat om risken för att asylsökande utnyttjas på grund av bristande reglering och uppföljning. HRF:s ordförande Therese Guovelin tycker att beskedet om att den försvinner vid årsskiftet är glädjande.
– Det är oerhört positivt att de har hörsammat vår bekräftade oro. Det visar att det lönar sig att kontakta våra statsråd och berörda myndigheter.

I början av juni ska företrädare för flera fackförbund, däribland HRF, träffa generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att diskutera bland annat asylpraktik.
– Då ska jag fråga Migrationsverket hur man tänker säkerställa att asylpraktikanter inte utnyttjas den tid som är kvar fram till årsskiftet, säger Therese Guovelin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här