Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Stöd för rökfria uteserveringar

Om uteserveringarna blev rökfria skulle vi förmodligen se fler familjer ute på restaurangerna. Det visar en ny opinionsundersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort.

Publicerad 28 maj 2014

Närmare 2 000 föräldrar med barn har svarat på Astma- och Allergiförbundets undersökning kring rökning på uteserveringar. Av dem säger drygt fyra av tio att de minst en gång i månaden besväras av att andra röker på uteserveringar. Ungefär lika många säger att de undviker uteserveringar eftersom andra gäster röker där. De allra flesta, åtta av tio, tycker att det vore bra om rökning förbjöds även utomhus på krogen.
–  Alla vinner på att införa rökfritt, förutom människor som är särskilt känsliga för tobaksrök skyddar man även personalen. Sverige har åtagit sig att följa WHO:s ramkonvention om tobak, länderna har enhälligt enats om att sträva mot hundraprocentigt rökfritt för alla i alla miljöer. Det är hög tid att vi lever upp till det, säger Leif Henriksson, förste vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet.  

På lördag den 31 maj är det internationella tobaksfria dagen, som anordnas sedan 1970-talet av världshälsoorganisationen WHO.

 

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.