Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Städning störst risk för sjukskrivning

Städare och fönsterputsare löper högst risk att drabbas av sjukskrivningar på grund av sjukdomar i muskler och skelett. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Publicerad 22 april 2015
Städning störst risk
för sjukskrivning

Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till både kort och lång sjukskrivning bland dem som är anslutna till Afa Försäkring. En tredjedel av sjukdomsfallen beror på sådana besvär.

Risken att bli långvarigt sjukskriven på grund av sjukdomar i muskler och skelett mäts i hur många per tusen anställda som drabbas. För städare och fönsterputsare av båda könen var risken 14,2 per tusen anställda under 2013. För hotell-, restaurang- och storköksarbete var risken 6,3 per tusen anställda.

Ryggsjukdomar var vanligast, oftast ryggont. Näst vanligast var ledsjukdomar, som reumatism. Den tredje vanligaste diagnosen var sjukdomar i mjukvävnader, till exempel fibromyalgi.
Kvinnor löper högre risk än män att bli långvarigt sjukskrivna på grund av någon av dessa sjukdomar. Ryggsjukdomar är vanligare bland män.

Afa anser att forskning framöver ska inriktas på bland annat effekterna av att män och kvinnor kan ha olika arbetsuppgifter inom samma yrke. Dessutom bör man kartlägga olika möjligheter att arbeta vidare med diagnoserna.
– Vi behöver ta reda på hur arbetets utformning kan påverka så att människor klarar att arbeta vidare trots att de har värk, sa Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på Afa.

Om siffrorna

I Försäkringskassans statistik är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, medan de i AFA:s statistik kommer som tvåa.
AFA Försäkring omfattar drygt fyra miljoner människor i privata näringslivet, kommuner, landsting och regioner. Kopplingarna mellan sjukdomarna och arbetslivet är inte fastslagen, men utesluts heller inte.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.