Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Socialbidrag trots heltid i Tyskland

I Tyskland är det upp till arbetsgivaren att sätta lönerna. Systemet med avtal och minimilöner fungerar inte. Många hotell- och restauranganställda tvingas göra som Natalia -- söka socialbidrag.

Publicerad 16 december 2013
Socialbidrag trots 
heltid i Tyskland
Natalia Salas har bytt bransch för att klara sin ekonomi. Nu pendlar hon tre timmar varje dag till sin arbetsplats, ett kundtjänstföretag. Foto: Anna Hjorth
inlinebild
Sebastian Riesner från tyska hotell- och restaurangfacket NGG. Foto: Anna Hjorth

Det är lätt att hitta hotellrum i turistmagneten Berlin och att få jobb i stadens hotell- och restaurangbransch är inte heller svårt. Det var en av de saker som lockade Natalia ­Salas att flytta från Madrid till den tyska huvudstaden. Med både hotell- och restaurangskola och branscherfarenhet i bagaget fick hon jobb som frukostvärdinna på ett trestjärnigt hotell. Till att börja med tyckte hon att lönen, strax under 70 kronor i timmen, var okej.
– Jag kunde inte så bra tyska och jag var glad att jag hade ett jobb. Jämfört med en del andra på hotellet tjänade jag ganska bra. Det fanns de som fick under 50 kronor i timmen.

Natalia Salas jobbade nästan heltid som timanställd på kontrakt. Det betydde bland annat ett jobb utan garantier, ob-ersättning eller semesterersättning. Vid sidan av pluggade hon tyska.
– Men lönen räckte inte till alla utgifter. Jag var tvungen att söka socialbidrag och då klarade jag precis att betala hyran.
Hon är inte ensam om att behöva gå till socialen för att lönen inte räcker till.
I hela Tyskland är det runt 1,3 miljoner arbetstagare som måste få bidrag för att klara vardagen. I hotell- och restaurangbranschen är det vanligt att anställda, trots heltidsjobb, måste söka bidrag. Exakt hur många är svårt att beräkna – branschen är i stort sett oreglerad och bara en av tio är med i facket. Men det finns statistik som visar att omkring 17 procent måste få bidrag för att klara sig, förklarar Sebastian Riesner från Hotell- och restaurangfacket NGG.

Det finns inte någon minimilön och de avtal om löner och villkor som trots allt finns, följs bara av en bråkdel av företagen. Sebastian Riesner konstaterar självkritiskt att facket är för svagt för att klara situationen på egen hand. Företagen gör i stort sett som de vill. En lagstiftning måste till.
– Det finns många arbetsgivare som sätter i system att betala så lite som runt 50 kronor i timmen, och sedan räknar kallt med att socialen står för resten. Därför måste det till en lagstadgad minimilön, säger Sebastian Riesner.

Och så kommer det förmodligen att bli nu när Tyskland får en ny regering, där även Socialdemokraterna (SPD) tar plats. En av deras viktigaste valfrågor, som de drivit med stöd av facken, är just minimilönen. Exakt hur den ska utformas är inte klart, men den ska gälla i hela landet, i alla branscher och ligga på runt 80 kronor i timmen.
När Natalia Salas efter två år i frukostmatsalen fick ett nytt kontrakt utan tidsbegränsning blev hon först glad. Sedan arg. Lönen var lika dålig som tidigare. Så hon fattade beslutet att säga upp sig och lämna branschen för ett kundtjänstjobb – långt utanför stan, men med bättre villkor.
– Nu har jag en lön jag kan leva på. Jag hade helt enkelt inte råd att jobba kvar.

Valfritt att följa kollektivavtalet

  • I den tyska hotell- och ­restaurangbranschen fungerar inte systemet med kollektivavtal. Avtal finns, men arbetsgivarna kan själva välja om de ska följa dem.
  • Lönerna varierar i landet. I Berlin är den lägsta avtals­enliga branschlönen knappt 12 000 kronor i månaden på heltid. Nio av tio arbetsgivare har inte avtal, och betalar både mer och mindre.
  • Den som får under 10 000 kronor i månaden har rätt till socialbidrag, som i det tyska systemet är ihopslaget med arbetslöshetsersättningen.
  • Snittlön för dem som jobbar och får bidrag motsvarar 60 kronor i timmen, ungefär 8 800 kronor på heltid.
  • Ny forskning visar att tyska hotell- och restauranganställda löper större risk än i andra branscher att hamna under fattigdomsgränsen.

Källa: Fackförbundet NGG, Hans Böckler Stiftung, m fl

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Ur temat Coronakrisen
Nyheter Omorganisation

Scandic och Choice vill omorganisera

I spåren av corona vill landets största hotellkedjor öka flexibiliteten. Både Scandic och Choice har skissat på team med flytande arbetsuppgifter. HRF är kritiskt.

Publicerad 21 september 2020 Kommentera
Scandic och Choice vill omorganisera
Team av medarbetare som kan utföra olika arbetsuppgifter. Så vill Scandic och Nordic Choice organisera. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos

Inom Scandic talar man om service host, och på Nordic Choice-kedjan kallas det service crew. Syftet är att samla olika yrkesgrupper i team där de anställda kan utföra olika arbetsuppgifter.

– Den möjligheten har arbetsgivaren haft sedan 1929. Det behöver man inte en omorganisation för, säger Emil Bäckström, central ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Han har förhandlat omorganisationen med båda hotellkedjorna, och är mycket kritisk.

– Arbetsgivarna vill att så få som möjligt ska göra så mycket som möjligt så billigt som möjligt. Vi har kämpat med validering och vi tävlar i olika yrkesgrupper, det här gör att yrkesstoltheten försvinner.

På Scandic pågår fortfarande förhandlingar. Företaget kan inte gå in på detaljer under pågående mbl-förhandling, eftersom resultat av förhandlingen först ska kommuniceras med berörd personal innan det kommuniceras brett, skriver man i ett mejl. HR-direktör Åsa Dammert kommenterar vidare:

”Vi ser ett behov av att arbeta med en modernare och plattare organisation som följer gästbehov och gästflöde på ett enklare och tydligare sätt. Eftersom gästerna är färre och antal bokade rum varierar mycket från en dag till en annan behöver vi säkerställa att vi har en modern organisation som möter detta på bästa sätt.”

En risk som Emil Bäckström ser rör återanställning. Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning om det dyker upp en tjänst man är kvalificerad för. Med team där arbetsuppgifterna är flytande är det inte omöjligt att återanställda som tidigare legat i lönegrupp 1 – kvalificerat yrkesarbete – återanställs till lönegrupp 2.

– Har man sedan en kock i sin service eller host crew är det klart att den personen kommer att få laga mat, utan att få betalt för det. Vi tror att det här leder till ett utnyttjande av folk, säger Emil Bäckström.

Enligt Tina Tropp Jerresand, head of people and culture på Nordic Choice-kedjan, är det en faktor som har lyfts fram i riskbedömningen.

– Lönegrupperna är oerhört viktiga. För oss är det jätteviktigt att ingen utför kvalificerat yrkesarbete som inte ska göra det. Vi ser det här som att vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas.

HRF befarar att kraven på kvalifikationer ökar för personer som ska arbeta i de planerade allroundtjänsterna. Redan nu har förbundet sett exempel på att personer som brister i svenska har valts bort när det är dags för återanställning.

– Om man för fem eller tio år sedan anställde en person som kan dålig svenska kan man inte nu säga att den personen inte har rätt kvalifikationer för jobbet. Vi har varit tydliga med hur vi ser på det här, säger Emil Bäckström.

Förhandlingarna med Nordic Choice är avslutade i oenighet. Med Scandic pågår de fortfarande.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här