Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Sminkad servitör blev diskriminerad

En servitör i Malmö blev trakasserad för att han är homosexuell och sminkar sig. Nu vill DO att Arbetsdomstolen ska pröva fallet, som är det första i sitt slag.

Publicerad 30 november 2015
Sminkad servitör blev diskriminerad
Foto: Sofia Andersson

Mannen, som fått en tidsbegränsad anställning som servitör, blev redan från början trakasserad av sina chefer för sitt utseende och sin sexuella läggning. Han fick ständiga kommentarer om att han såg ut som en kvinna och frågor om varför han använde smink. Hans arbetsgivare skämtade öppet om honom inför gäster och vänner. Efter tre månader stod han inte ut längre, utan sade upp sig. Diskrimineringsombudsmannen ser uppsägningen som framprovocerad av arbetsgivaren.
– Det är ett viktigt ärende eftersom det är första gången DO driver ett ärende på den diskrimineringsgrunden och vi saknar praxis på området. Men också eftersom vi vet att unga homosexuella är en utsatt grupp och att sexuella trakasserier är särskilt vanliga i hotell- och restaurangbranschen, säger Marie Nordström, som driver ärendet på DO.

Mannen hade ett nystartsjobb, en subventionerad anställning där arbetsgivaren får ekonomiskt bidrag från Arbetsförmedlingen.
– Det är mycket vanligt att de som vänder sig till oss, och har blivit utsatta för trakasserier i arbetet, har den här sortens bidragsanställningar, säger Marie Nordström.

Inom kort kommer en stämningsansökan lämnas in till Arbetsdomstolen.
– Eftersom vi går vidare med det här ärendet, tror vi att vi har möjlighet till framgång. Även om ord står mot ord i vissa delar. Men det finns ett vittne, en före detta kollega.

Mannen har dessutom gjort en polisanmälan och berättat om trakasserierna för Arbetsförmedlingen. Han har i dag en ny anställning och arbetar i en annan stad.

Fakta:

Sedan 2009 har könsöverskridande identitet eller uttryck varit en diskrimineringsgrund i Sverige. Enligt diskrimineringslagen innebär könsöverskridande identitet att någon inte betraktar sig som man eller kvinna, och genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.