Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Slutbud nära i avtalsförhandlingarna

Hotell- och restaurangfacket fick sent på fredag eftermiddag ett muntligt slutbud från sin motpart SHR.

Publicerad 30 april 2004

Båda förhandlingsdelegationerna sitter nu samlade i arbetsgivarnas
lokaler på Kammakargatan i Stockholm.
Diskussionerna gäller både det totala löneutrymmet, ungdomslönerna, lönerna för de lägst avlönade och ett förslag till ett helt nytt avtal om årsarbetstid.

Det nuvarande avtalet går ut i dag. Delegationerna av yrkesfolk på båda sidor vill få ett ur sin synpunkt bra avtal klart – och dessutom vill de komma hem och fira Valborg.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.