Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Slutbud nära i avtalsförhandlingarna

Hotell- och restaurangfacket fick sent på fredag eftermiddag ett muntligt slutbud från sin motpart SHR.

Publicerad 30 april 2004

Båda förhandlingsdelegationerna sitter nu samlade i arbetsgivarnas
lokaler på Kammakargatan i Stockholm.
Diskussionerna gäller både det totala löneutrymmet, ungdomslönerna, lönerna för de lägst avlönade och ett förslag till ett helt nytt avtal om årsarbetstid.

Det nuvarande avtalet går ut i dag. Delegationerna av yrkesfolk på båda sidor vill få ett ur sin synpunkt bra avtal klart – och dessutom vill de komma hem och fira Valborg.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Fråga om jobbet.
107
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här