Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Skidanläggning i Dalarna hyr in estniska lågprisarbetare

Gesundabergets skidanläggning i Dalarna har anlitat estniska arbetare för att röja sly och sköta snökanoner. Facket har försökt stoppa entreprenaden, men inte lyckats.

Publicerad 15 oktober 2004

Artikeln uppdaterad 04-11-09
Rättelse: I en tidigare version av denna artikel stod det att tre svenska arbetare, som tidigare har haft jobb på Gesundaberget, gick arbetslösa. Gesundabergets vd Göran Hammargren påpekar att det inte stämmer. De tre har erbjudits andra arbeten på anläggningen. Hotellrevyn beklagar den felaktiga uppgiften.

Gesundabergets skidanläggning i Dalarna har anlitat estniska arbetare för att röja sly och sköta snökanoner.
Facket har försökt stoppa entreprenaden, men inte lyckats.
– Det här hotar hela strukturen och avtalssystemet på den svenska arbetsmarknaden, säger Ella Niia, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket.
Företagets motiv är att tjäna pengar.
– Vi har en tuff ekonomi i bolaget, säger Gesundabergets vd Göran Hammargren till Hotellrevyn.
– Det här blir billigare och effektivare, vi spar 60 kronor per timme av kostnaderna för detta jobb.
Hur mycket tjänar de estniska arbetarna?
– Det vet jag inte. Jag betalar 110 kronor i timmen till bemanningsföretaget, säger Göran Hammargren.
– Dessutom står vi för bostad.
Blir det billigare än en svensk arbetare?
– Ja, en svensk arbetare kostar ungefär 170 kronor i timmen. Till det kommer sjukskrivningar och allt annat för en svensk arbetare, så det kan bli ännu mer.

Han säger att de estniska arbetarna får ungefär dubbelt så mycket som de skulle ha haft hemma i Estland. Det är det svenska skattesystemet som gör att det blir så förmånligt att använda estnisk arbetskraft, säger Göran Hammargren.
– De har ett annat skattesystem i Estland. Det är skillnaden mellan skattesystemen vi utnyttjar, inte de estniska arbetarna, säger han.

Göran Hammargren är irriterad för att facket har försökt sätta käppar i hjulet.
Facket anser nämligen att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser.
Lasse Månsson, som är HRF:s ombudsman i Dalarna, fick e-post från direktören Göran Hammargren på Gesundaberget. Han ville informera lite om framtiden i företaget. Bland annat att folk från ett estniskt bemanningsföretag skulle börja röja sly i backarna och senare lägga snö med snökanon. Brevet kom den 30 september. Den nya entreprenören, som heter Jobbextra, skulle börja redan följande tisdag, 5 oktober.

Företaget som tar in en ny entreprenör måste förhandla innan beslutet fattas. Det står i medbestämmandelagen.
– Det var ju uppenbart att de redan hade bestämt sig och gjort upp med entreprenören, säger Lars Månsson.
Lars Månsson skrev tillbaka att HRF kommer att kräva svenska kollektivavtal.

Det blev flera kontakter, både per e-post och telefon och även formella förhandlingar, först lokalt och sedan centralt. Facket ville lägga veto mot entreprenaden, men kunde inte.
– Lagen ger oss inte stöd för ett veto, säger Ella Niia, avtalssekreterare på HRF, som nu är mycket bekymrad.
Hon kommer att ta upp fallet Gesundaberget när avtalssekreterarna från alla LO-förbunden träffas i nästa vecka.

Entreprenören Jobbxtra söker nu liftskötare för jobb i Sverige på sin estniska hemsida. Två till fyra liftskötare söks för en skidanläggning 30 mil från Stockholm. De ska vara kvinnor mellan 20 och 30 år.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Ur temat Coronakrisen
Nyheter Omorganisation

Scandic och Choice vill omorganisera

I spåren av corona vill landets största hotellkedjor öka flexibiliteten. Både Scandic och Choice har skissat på team med flytande arbetsuppgifter. HRF är kritiskt.

Publicerad 21 september 2020 Kommentera
Scandic och Choice vill omorganisera
Team av medarbetare som kan utföra olika arbetsuppgifter. Så vill Scandic och Nordic Choice organisera. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos

Inom Scandic talar man om service host, och på Nordic Choice-kedjan kallas det service crew. Syftet är att samla olika yrkesgrupper i team där de anställda kan utföra olika arbetsuppgifter.

– Den möjligheten har arbetsgivaren haft sedan 1929. Det behöver man inte en omorganisation för, säger Emil Bäckström, central ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Han har förhandlat omorganisationen med båda hotellkedjorna, och är mycket kritisk.

– Arbetsgivarna vill att så få som möjligt ska göra så mycket som möjligt så billigt som möjligt. Vi har kämpat med validering och vi tävlar i olika yrkesgrupper, det här gör att yrkesstoltheten försvinner.

På Scandic pågår fortfarande förhandlingar. Företaget kan inte gå in på detaljer under pågående mbl-förhandling, eftersom resultat av förhandlingen först ska kommuniceras med berörd personal innan det kommuniceras brett, skriver man i ett mejl. HR-direktör Åsa Dammert kommenterar vidare:

”Vi ser ett behov av att arbeta med en modernare och plattare organisation som följer gästbehov och gästflöde på ett enklare och tydligare sätt. Eftersom gästerna är färre och antal bokade rum varierar mycket från en dag till en annan behöver vi säkerställa att vi har en modern organisation som möter detta på bästa sätt.”

En risk som Emil Bäckström ser rör återanställning. Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning om det dyker upp en tjänst man är kvalificerad för. Med team där arbetsuppgifterna är flytande är det inte omöjligt att återanställda som tidigare legat i lönegrupp 1 – kvalificerat yrkesarbete – återanställs till lönegrupp 2.

– Har man sedan en kock i sin service eller host crew är det klart att den personen kommer att få laga mat, utan att få betalt för det. Vi tror att det här leder till ett utnyttjande av folk, säger Emil Bäckström.

Enligt Tina Tropp Jerresand, head of people and culture på Nordic Choice-kedjan, är det en faktor som har lyfts fram i riskbedömningen.

– Lönegrupperna är oerhört viktiga. För oss är det jätteviktigt att ingen utför kvalificerat yrkesarbete som inte ska göra det. Vi ser det här som att vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas.

HRF befarar att kraven på kvalifikationer ökar för personer som ska arbeta i de planerade allroundtjänsterna. Redan nu har förbundet sett exempel på att personer som brister i svenska har valts bort när det är dags för återanställning.

– Om man för fem eller tio år sedan anställde en person som kan dålig svenska kan man inte nu säga att den personen inte har rätt kvalifikationer för jobbet. Vi har varit tydliga med hur vi ser på det här, säger Emil Bäckström.

Förhandlingarna med Nordic Choice är avslutade i oenighet. Med Scandic pågår de fortfarande.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här