Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Skärpta regler för att få a-kassa

Fler påföljder för den som missköter sitt jobbsökande och mer pappersarbete för alla. Från den första september gäller nya regler för den som vill ha ersättning från a-kassan. På Hotell- och restauranganställdas a-kassa har man svårt att förutse effekterna av regeländringen.

Publicerad 19 augusti 2013

I våras beslutade riksdagen att reglerna för arbetssökande skulle ändras. De nya reglerna, som börjar gälla 1 september, innebär att arbetssökande varje månad måste redovisa för Arbetsförmedlingen vilka jobb de sökt eller vilka aktiviteter de deltagit i. Om rapporten uteblir ska Arbetsförmedlingen underrätta a-kassan, som sedan ska utreda om ersättningen ska påverkas. Målet är fler sökta jobb och klarare ansvarsfördelning, säger Arbetsförmedlingen biträdande generaldirektör Clas Olsson.
– Två av regeringens huvudsyften med reformen är ökad sökaktivitet och tätare uppföljning så att arbetslösa kommer ut i jobb snabbare, och en tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

På Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, tror man att de nya reglerna kommer att betyda mer arbete.
– Det finns stor risk att det kommer in betydligt fler ärenden att hantera. Men det återstår att se. Det beror på hur Arbetsförmedlingens handläggare hanterar detta, säger Ola Eriksson som är försäkringsansvarig på HRAK.

Det finns även frågetecken kring hur a-kassorna ska bedöma de underrättelser som kommer in från Arbetsförmedlingen, säger Ewa Larsson, biträdande kassaföreståndare på HRAK.
– I propositionen om lagändringen saknas riktlinjer för detta. Man har lämnat till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, att ta fram det. Men än så länge har vi inte fått några riktlinjer.

Nytt är också att arbetslösa som inte sköter jobbsökandet får fler chanser innan ersättningen helt dras in. Vid första tillfället ska a-kassan dela ut en varning, och därefter väntar fyra steg innan ersättningen helt dras in.
– Det blir fler men mildare sanktioner, så är det. Sedan vet vi inte hur snabbt det kommer att gå att nå nivån där ersättningen helt dras in. Det återstår också att se, säger Ola Eriksson på HRAK.  
 
De första ärendena väntas komma in till kassan under senare delen av oktober. För att klara den förändrade arbetsbördan har HRAK anställt två nya handläggare.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här