Nyheter utbildning

Sju av tio jobbar tre år efter examen

Drygt 70 procent av eleverna som tog studenten från restaurang- och livsmedelsprogrammet hade jobb tre år efter studenten. Det visar ny statistik från SCB.

Publicerad 30 mars 2021
Sju av tio jobbar tre år efter examen
SCB har undersökt hur det går för före detta elever från olika gymnasieprogram, tre år efter examen. Foto: Mostphotos

Våren 2016 tog nästan 900 elever examen från restaurang- och livsmedelsprogrammet. Tre år senare var drygt 70 procent av dem i arbete. Det visar statistik som SCB tagit fram.

Statistiken visar på skillnader mellan yrkesprogrammen. Bland de manligt dominerade programmen, som bygg- och anläggning samt fordon- och transport, var andelen som arbetade år 2019 nästan 90 procent. Det kan jämföras med vård- och omsorgsstudenterna, där bara något fler än hälften arbetade tre år efter studenten.

Bland eleverna på hotell- och turismprogrammet var det drygt 60 procent.

En förklaring är att en del går vidare till högre studier. Av restaurang- och livsmedelseleverna var det 14 procent som antingen studerade på heltid eller både arbetade och studerade år 2019. Hos hotell- och turismeleverna var motsvarande siffra 23 procent.

I båda grupperna var det 8 procent som varken studerade eller arbetade år 2019.

SCB har även undersökt vad de före detta eleverna som arbetade hade för inkomst år 2019. Medianinkomsten för dem som gått yrkesprogram var knappt 265 000 kronor för kvinnor och drygt 322 000 kronor för män.

Båda inkomsterna är högre än för dem som gått högskoleförberedande program, men som arbetade år 2019.

För dem som gått hotell- och livsmedel var medianinkomsten drygt 265 000 kronor för kvinnor och drygt 292 000 kronor för män. Motsvarande för hotell- och turismeleverna var 261 000 respektive 274 000 kronor år 2019.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan