Nyheter avtal 2016

Sista avtalet på plats

I går tog avtalsrörelsen 2016 slut. Då klubbade förbundsstyrelsen igenom det sista avtalet, det för bingohallsanställda.

Publicerad 1 december 2016
Sista avtalet på plats
Nu har även bingohallsanställda fått ett nytt kollektivavtal. Här automatbingo på Norrby bingo i Borås. Foto: Julia Sjöberg

I våras och somras tecknades merparten av Hotell- och restaurangfackets olika kollektivavtal. Men avtalsförhandlingarna har fortsatt ända tills nu. Under hösten har förbundet tecknat nya avtal för Samhallanställda och anställda på Casino Cosmopol.

Casino Cosmopol-avtalet började gälla den 1 oktober och sträcker sig ett år fram i tiden. Avtalet innebär ett löneutrymme om 545 kronor per heltidsanställd, minst 218 kronor per person som arbetar heltid. Ny minimilön vid nyanställningar är 20 264 kronor.

I går tecknades även det sista avtalet. Det gäller för anställda på bingohallar som ingår i arbetsgivarorganisationen Almega. Avtalet innebär en höjning av utgående löner med 2,02 procent. Ny lägstalön blir 20 864 kronor i månaden för nyanställda utan vana, och 22 864 kronor efter fem års branschvana. Avtalet har också några nya skrivningar, bland annat när det gäller arbetstid.
– Vi har förtydligat att den som arbetar efter 24.00 ska ha rätt till minst 10 timmars sammanhängande ledighet. Förut har det varit om den anställde själv begär det, säger ombudsman Susanne Blom som har varit med och förhandlat avtalet.

Avtalet gäller från årsskiftet fram till den 30 november 2017.
– Det är för att vi långsiktigt vill harmonisera det med övriga avtal, säger Susanne Blom.

Ingår i temat: Avtalsrörelsen 2017 36 artiklar

Alla artiklar i temat (33 till)