Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Sextrakasserier vanligt i branschen

Många unga kvinnor sextrakasseras på jobbet, visar siffror från SCB. Värst utsatta är personer med osäkra anställningar, i bland annat hotell- och restaurangbranschen.

Publicerad 26 februari 2015

Att råka ut för ovälkomna sexuella närmanden eller anspelningar på jobbet är vardag för många unga kvinnor. Det visar siffror från SCB och Arbetsmiljöverket som LO presenterar i sin Jämställdhetsbarometer senare i veckan. Vanligast är sexuella trakasserier från andra än chefer och kollegor, till exempel gäster eller patienter. Nästan var sjunde kvinnlig arbetare i åldern 16-29 år har utsatts sådana trakasserier det senaste året. I åldern 30-49 har nästan var tionde råkat ut för samma sak. 

Även unga kvinnliga tjänstemän är utsatta. I åldersgruppen 16-29 år vittnar drygt var åttonde, 12 procent, om att de sextrakasserats av kunder eller liknande och 6 procent om sexuella trakasserier från chefer eller kollegor.  

Hotell- och restauranganställda hör tillsammans med vårdpersonal och butiksanställda till de värst drabbade. År 2013 berättade 13 procent av de kvinnliga anställda i hotell- och restaurangbranschen att de utsatts för sextrakasserier från till exempel gäster. 6 procent vittnade om trakasserier från chefer och kollegor.

Siffrorna visar också att andelen kvinnor som utsätts för trakasserier är betydligt högre bland dem med otrygga anställningar än bland dem med tillsvidareanställningar.
– Det är djupt oroande att det är så många som upplever sig sexuellt trakasserade. Det är särskilt oroväckande att det verkar vara kopplat till de otrygga anställningarna, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket. 

Det största ansvaret för att förebygga problemet ligger hos arbetsgivarna, säger Pim van Dorpel.
– Detta är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar. Det krävs att man upprättar policys som visar att sexuella trakasserier inte accepteras. 

Just nu arbetar Visita och HRF tillsammans med Prevent för att ta fram en utbildning som bland annat handlar om sexuella trakasserier. Men Pim van Dorpel tror också att det är viktigt att våga prata om problemet.
– Jag tror att man måste ta upp det här till diskussion så ofta som möjligt. Mörkertalet är väldigt stort.

Fakta: Undersökningen

Siffrorna är en bearbetning från rapporten Arbetsmiljön 2013, som SCB och Arbetsmiljöverket tog fram förra året. LO har även samlat in berättelser om sexuella trakasserier från kvinnor i LO-yrken.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan