Nyheter TRAKASSERIER

Sextrakasserier fortsatt problem i branschen

Machokultur är ett stort problem inom hotell- och restaurangbranschen. Ledarskapet är viktigt för att motverka detta. Det visar en rapport från Mittuniversitetet.

Publicerad 2 november 2020
Sextrakasserier fortsatt problem i branschen
Kristina Zampoukos, forskare som undersöker sexuella trakasserier i branschen. Foto: Istockphoto, Foto: Erik Holmström

Sexuella trakasserier, traditionella hierarkier och machokultur är problem som hotell- och restaurangbranschen brottas med, säger Kristina Zampoukos, forskare vid ETOUR, ett center för turismforskning vid Mittuniversitetet.

Hon leder ett stort forskningsprojekt om trakasserier, hot och våld inom branschen, som nu har kommit med sin första delrapport.

Forskarna har intervjuat chefer och anställda på elva arbetsplatser runt om i landet.
– En övervägande majoritet tar upp sexuella trakasserier som ett problem, framför allt inom restaurangverksamhet. Det är ingen hemlighet att problemen har funnits länge, men kanske att det finns en annan medvetenhet nu. Det kan hänga ihop med att en ny generation tar plats, säger Kristina Zampoukos.

Alkohol och droger var ett normalt inslag i arbetsmiljön.
– Ett återkommande tema var att de vi intervjuade såg kollegor använda alkohol för att stressa ner och att överförfriskade gäster tafsade och skapade en hotfull stämning.

Det finns en osäkerhet om var gränsen går.

De anställdas trygghet påverkades, särskilt för de unga utan så mycket erfarenhet.
– Det är ju en tuff miljö att vara i. Det är långt ifrån alla som får en bra introduktion eller har en mentor. En del säger att det är svårt att veta när de ska göra en grej av något. Det finns en osäkerhet om var gränsen går.

På vissa av arbetsplatserna visste alla vad som gällde och det var mer självklart att säga ifrån. Där det var högre personalomsättning och många extraanställda blev det mer upp till individen, märkte forskarna.

Några av dem som intervjuats efter att rapporten skrevs berättar också att pandemin påverkat förekomsten av droger på hotell.
– Många ställen har sagt upp folk, men har fortfarande lika stora lokaler. Det blir svårare att få överblick, säger Kristina Zampoukos.

 Men forskarna hittade också en arbetsplats som de vill lyfta fram som ett gott exempel. De som startade den verksamheten hade redan från början en idé både om vilken matupplevelse de vill ge och vilken arbetsmiljö de skulle skapa. Ett helt annat ledarskap än den gamla skolans, säger Kristina Zampoukos.
– De jobbade medvetet med att få bort hierarkier. De hade tankar om schemaläggning och vikten av att ha ett liv vid sidan av jobbet. Kvalitetsarbetet hade kopplats samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om forskningen

Projektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” är finansierat av Afa Försäkring och kommer att pågå fram till 2022. Läs delrapporten ”Är du en sådan där #metoo?” här.

 Restaurangen hade också ett öppet kök.
– Det var ju för att bjuda gästerna på en show, men en sidoeffekt blir att gäster hör och ser vad som händer i köket.

Kristina Zampoukos blev inte förvånad när Dagens ETC publicerade vittnesmålen om sexuella trakasserier på Operakällaren. Hon gör en koppling till begreppet ”sextortion”, vilket innebär att en person utnyttjar sin makt och ställning för att kräva sexuella tjänster i utbyte mot exempelvis en fortsatt anställning eller befordran.
– Vi har fått indikationer om den här typen av förfarande i vårt eget material. Tystnadskulturen liksom ”kramkulturen”, som vi döpt den till, även om det känns som en underdrift, har vi också stött på, säger Kristina Zampoukos.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Nyheter unga

HRF stöttar unga på väg mot första jobbet

Under två dagar, den 19 och 20 maj, fokuserar HRF lite extra på unga som är på väg ut i arbetslivet. Förbundets centrala ungdomskommitté håller facklig info och ringer alla studerandemedlemmar som snart tar studenten.

Publicerad 10 maj 2021 Kommentera
HRF stöttar unga på väg mot första jobbet
Under HRF:s "Ungdomsdagar" ska förbundet bland annat ringa alla studerandemedlemmar som tar studenten snart. Foto: Aleksandr Davydov, Magnus Fyhr/Mostphotos
Alma Avdić. Foto: Anna-Lena Lundqvist

– Vi kommer att hålla facklig info digitalt vid flera olika tider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi hoppas på att det blir många, säger Alma Avdić som är ordförande för HRF:s centrala ungdomskommitté.

Inbjudan till de fackliga informationsträffarna har gått ut till studerandemedlemmar som snart tar studenten. Men det är helt okej för dem att bjuda med kompisar som inte ännu är med i facket, säger Alma Avdić.
– Vi vill att så många som möjligt ska få informationen.

Målet med ungdomsdagarna, den 19 och 20 maj, är att ge unga på väg ut i arbetslivet en bra start och att uppmärksamma dem på värdet med facket.

Ungdomskommittén kommer under dagarna även att ringa alla medlemmar i gruppen, berättar Alma Avdić.
– Vi ska höra hur läget är med dem, kolla om de har några frågor och berätta om hur man övergår till vanligt medlemskap när man börjar jobba.

Under dagarna ska kommittén också utse årets HRF-stipendiater. Vilka det blir tillkännages i början av juni.

Nyheter branschen

Regeringen och branschen i nytt råd

Efter många års arbete har Hotell- och restaurangfacket äntligen fått en önskan uppfylld: ett branschråd för besöksnäringen på regeringsnivå.

Publicerad 7 maj 2021 1 kommentar
Regeringen och branschen i nytt råd
Näringsminister Ibrahim Baylan har beslutat om det nya Besöksnäringsrådet där både HRF och Visita ingår. Foto: Peter Jönsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Visita

– Det är mer än tio år sedan vi började ta en diskussion med dåvarande regering om att vi ville ha en permanent grupp att diskutera besöksnäringen på en politiskt hög nivå. Jag är väldigt nöjd med att vi äntligen har fått det, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

I Besöksnäringsrådet sitter förutom HRF och Visita även representanter från bland annat Handels, Svensk Handel, Unionen och delar av transportbranschen. Planen är att gruppen ska träffas två gånger om året tillsammans med representanter från regeringen, säger Malin Ackholt.
– Tanken är att vi ska behandla aktuella frågor för branschen vid varje möte.

I mitten av april hade gruppen sin första träff. Då kretsade samtalet kring situationen som följt på coronapandemin.
– Det var naturligtvis mycket diskussion kring framtiden, återstart av branschen och strukturförändringar, säger Malin Ackholt.

Det var näringsminister Ibrahim Baylan som beslutade att inrätta Besöksnäringsrådet.
– Besöksnäringen har lidit stor skada av pandemin. När den avtar kommer vi att behöva hjälpas åt för att skapa goda förutsättningar för näringen att komma igen. Med rådet skapas goda förutsättningar för en nära dialog i syfte att återfå en växande besöksnäring och fler jobb i fler och växande företag över hela landet, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Fråga om jobbet.
104
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här