Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Septembersiffror visar plus för restauranger

Restaurangindex för september visar på positiva försäljningssiffror i branschen - särskilt inom kaféer.

Publicerad 7 november 2012

Restaurangernas försäljning steg med 3,3 procent i september 2012 jämfört med september 2011.
Kaféerna stod för den största ökningen med plus 10,4 procent. Däremot fortsätter det gå nedåt i kategorin personalrestauranger med minus 17,1 procent.
Alla siffror är rensade för inflation och så kallade kalendereffekter.

Restaurangföretagarna fortsätter se relativt positivt på framtiden. I Konjunkturinstitutets månadsbarometer, är det fler som tror på ökad omsättning än på minskad. Och den så kallade konfidensindikatorn, en sammanvägd siffra för framtidstro, är marginellt högre jämfört med september – medan den generellt har sjunkit något för andra branscher.

UC:s konkursstatistik, som avser oktober, visar att 363 företag inom hotell- och restaurangbranschen gick i konkurs under månaden, jämfört med 361 året innan. Även här skiljer branschen ut sig från andra, där konkurserna generellt ökade med nio procent.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.