Nyheter Arbetsmiljö
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Scandic får böta 400 000 för olycka

En frukostvärdinna på Scandic Segevång i Malmö fick en elstöt och skar sig i handen när hon skulle återställa ett överhettningsskydd på en krånglande kaffebryggare. Nu ska Scandic Hotels AB betala 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen.

Publicerad 3 september 2014

96 800×600 Normal 0 21 false false false SV JA X-NONE

Det hade varit problem med kaffebryggaren en längre tid. Överhettningsskyddet på insidan av tanken löste ut. Restaurangchefen hade därför gett en anställd i uppdrag att ta bort skruvarna till bryggarens lock så att restaurangpersonalen enkelt skulle kunna återställa överhettningsskyddet med handen.
Det var också vad en frukostvärdinna försökte göra den 11 oktober 2011 när bryggaren inte fungerade. Men när hon förde ner handen i maskinen fick hon en elektrisk stöt av värmeelementet i bryggaren. Hon drog då reflexmässigt tillbaka handen och skar sig på insidan av locket. Två av pekfingrets sträcksenor skars sönder.

Olyckan var sådan att arbetsgivaren utan dröjsmål skulle ha anmält händelsen till Arbetsmiljöverket, men det dröjde nästan två veckor innan anmälan gjordes. När Arbetsmiljöverket därefter inspekterade arbetsplatsen fann man att hotellet brutit mot bestämmelser i både arbetsmiljölagen och olika föreskrifter. Verket vände sig därför till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö med en begäran om åtalsprövning. 

Denna prövning har nu lett till att kammaråklagaren gett Scandic Hotels ett strafföreläggande i två punkter. Den första punkten gäller att olyckan anmäldes för sent. Den andra gäller arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, där den dåvarande restaurangchefen hålls ansvarig. Han hade ett ansvar för arbetstagarnas arbetsmiljö, och hade av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter att förebygga olycksfall. ”Eftersom locket är ett fast skydd för att förhindra tillträde till farliga delar har restaurangchefen härigenom, utan giltigt skäl, tagit bort en skyddsanordning och anvisat en farlig arbetsmetod att återställa överhettningsskyddet” skriver åklagaren.

Restaurangchefen hade heller inte riskbedömt arbetsmetoden, inte informerat om riskerna eller tillhandahållit manual till bryggaren där det framgår att ingrepp i maskinen kan ge personskador och att reparation ska göras av behörig elektriker. Scandic Hotels AB ska därför betala företagsbot på 400 000 kronor. Som särskild grund anger åklagaren att brotten har begåtts av en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Scandic Hotels har godkänt strafföreläggandet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här