Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

»Satsning på turismen kan innebära en satsning på mer svartekonomi«

Av den svenska turistnäringens inkomster är flera miljarder svarta. Kontrollen och moralen är för dålig. Det säger Sonny Karlsson, konsult i turistfrågor.

Publicerad 24 oktober 2003

Sonny Karlsson kommer från Småland och arbetar åt flera kommuner och turistföretag. Han vill att turismen ska ge fler jobb och mer inkomster. Men han pekar på problemet med den »parallella sektorn«, som han föredrar att kalla svart och grå verksamhet.
Den svarta sektorn är stor och skadar den seriösa näringens utveckling, betonar han. Svartföretag inom restaurangnäringen finner gäster och inkomster när trycket på turistorterna är högt. Sedan försvinner de.
– Den svarta verksamheten tar många gånger den verksamheten som seriösa företag skulle behöva för att få en stabil ekonomi och för att kunna utvecklas.
Hur stor den svarta sektorn är vet vi inte. Problemet får för liten uppmärksamhet, anser Sonny Karlsson.

Turistnäringen omsatte officiellt 164 miljarder kronor förra året. I minst hälften av näringen finns det möjlighet till svart verksamhet, misstänker Sonny Karlsson.
På 1970-talet räknade intressenter inom näringen med att utöver det som redovisades så omsattes ytterligare 20 procent.
– Kan det ha ökat till 30 procent i dag? undrar Sonny Karlsson.
I så fall skulle ungefär 25 miljarder kronor omsättas utan inblandning av myndigheter och sådant som moms, arbetsgivaravgifter och skatter.


Sonny Karlssons beräkningar bygger på officiell statistik, samtal med många företagare och myndigheter och egna iakttagelser. Han ger ett exempel:
– Jag såg en krögare som lastade sin Mercedes full med tomburkar för att åka och panta. Varför gjorde han det? Bryggeriet tar ju tillbaka tomburkar gratis. Men den som har köpt in tusen öl från bryggeriet kan inte panta 2 000 burkar. Där finns en förklaring.
En del av verksamheten är svart, eller »parallell«, som Sonny Karlsson säger. Hela den parallella sektorn är inte olaglig. Det finns en ganska omfattande hobbyverksamhet, som ger pengar som inte beskattas, men som är laglig. Många små företag startar som en hobby. I övergången från hobby till riktigt arbete eller företag kan det dock gå snett. Här skulle kommuner och branschorganisationer kunna tänka till, så att det blir fler vita, riktiga jobb, anser Sonny Karlsson.
Han vill att kommuner och turistföretag ska tänka mer ekonomiskt. Turismen måste bli en näring som ger trygga arbeten.
– Vi måste lära oss ta rätt betalt för rätt produkter av turisterna. De ska åka ifrån oss med tom plånbok men väldigt nöjda.

Samtidigt manar han politikerna att tänka över hur de ska komma åt den svarta sektorn. En satsning på turismen kan ju annars samtidigt innebära en satsning på mer svartekonomi. Många politiker, särskilt i kommunerna, säger att de vill satsa på turismen.
– Har de tänkt igenom vad de menar? frågar Sonny Karlsson.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.