Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

»Satsning på turismen kan innebära en satsning på mer svartekonomi«

Av den svenska turistnäringens inkomster är flera miljarder svarta. Kontrollen och moralen är för dålig. Det säger Sonny Karlsson, konsult i turistfrågor.

Publicerad 24 oktober 2003

Sonny Karlsson kommer från Småland och arbetar åt flera kommuner och turistföretag. Han vill att turismen ska ge fler jobb och mer inkomster. Men han pekar på problemet med den »parallella sektorn«, som han föredrar att kalla svart och grå verksamhet.
Den svarta sektorn är stor och skadar den seriösa näringens utveckling, betonar han. Svartföretag inom restaurangnäringen finner gäster och inkomster när trycket på turistorterna är högt. Sedan försvinner de.
– Den svarta verksamheten tar många gånger den verksamheten som seriösa företag skulle behöva för att få en stabil ekonomi och för att kunna utvecklas.
Hur stor den svarta sektorn är vet vi inte. Problemet får för liten uppmärksamhet, anser Sonny Karlsson.

Turistnäringen omsatte officiellt 164 miljarder kronor förra året. I minst hälften av näringen finns det möjlighet till svart verksamhet, misstänker Sonny Karlsson.
På 1970-talet räknade intressenter inom näringen med att utöver det som redovisades så omsattes ytterligare 20 procent.
– Kan det ha ökat till 30 procent i dag? undrar Sonny Karlsson.
I så fall skulle ungefär 25 miljarder kronor omsättas utan inblandning av myndigheter och sådant som moms, arbetsgivaravgifter och skatter.


Sonny Karlssons beräkningar bygger på officiell statistik, samtal med många företagare och myndigheter och egna iakttagelser. Han ger ett exempel:
– Jag såg en krögare som lastade sin Mercedes full med tomburkar för att åka och panta. Varför gjorde han det? Bryggeriet tar ju tillbaka tomburkar gratis. Men den som har köpt in tusen öl från bryggeriet kan inte panta 2 000 burkar. Där finns en förklaring.
En del av verksamheten är svart, eller »parallell«, som Sonny Karlsson säger. Hela den parallella sektorn är inte olaglig. Det finns en ganska omfattande hobbyverksamhet, som ger pengar som inte beskattas, men som är laglig. Många små företag startar som en hobby. I övergången från hobby till riktigt arbete eller företag kan det dock gå snett. Här skulle kommuner och branschorganisationer kunna tänka till, så att det blir fler vita, riktiga jobb, anser Sonny Karlsson.
Han vill att kommuner och turistföretag ska tänka mer ekonomiskt. Turismen måste bli en näring som ger trygga arbeten.
– Vi måste lära oss ta rätt betalt för rätt produkter av turisterna. De ska åka ifrån oss med tom plånbok men väldigt nöjda.

Samtidigt manar han politikerna att tänka över hur de ska komma åt den svarta sektorn. En satsning på turismen kan ju annars samtidigt innebära en satsning på mer svartekonomi. Många politiker, särskilt i kommunerna, säger att de vill satsa på turismen.
– Har de tänkt igenom vad de menar? frågar Sonny Karlsson.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här