Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Säkerhetsrutiner sällsynta på Malmökrogar

I våras genomförde Arbetsmiljöverket ett projekt för att minska risken för hot, våld och rån på Malmös mest utsatta arbetsplatser. Av 20 inspekterade restauranger fick 19 anmärkningar.

Publicerad 20 februari 2012

Under projektet "Säkert i Malmö" inspekterade Arbetsmiljöverket sammanlagt 400 arbetsplatser i särskilt hot- och våldsutsatta branscher. Förutom restauranger besöktes bland annat skolor, butiker, bibliotek och fritidsgårdar. Inspektörerna tittade särskilt på skriftliga handlingsplaner för hot- och våldssituationer, pengahantering och riskbedömning. Av 20 kontrollerade restauranger fick 19 anmärkningar.
– Många krav handlade om att det inte fanns rutiner för hot- och våldshändelser. Hur ska man ta hand om de anställda om något sådant inträffar. Många arbetsgivare, framför allt på mindre arbetsplatser, tror att allt händer automatiskt i en krissituation, men så är det inte. Arbetsgivare måste jobba aktivt för att se till att det finns rutiner, säger Blago Begic, arbetsmiljöinspektör i Malmö.
 
En av restaurangerna som fick anmärkningar var Restaurang Grappa på Lilla Torg. Där saknade inspektörerna riskbedömning för hot och våld och skriftliga rutiner för hur anställda ska få hjälp efter till exempel ett rån. Inspektörerna ansåg också att restaurangens varuintag var för dåligt upplyst, och att det finns risk för att någon skulle kunna gömma sig där. Senast i slutet på februari måste problemen ha åtgärdats, annars riskerar krogägaren 70 000 kronor i vite.

Sammanlagt utfärdade Arbetsmiljöverket 285 krav under projektet. Arbetsmiljöverket i Skåne planerar nu att upprepa insatsen i andra kommuner i regionen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.