Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så vill medlemmarna se nya HRF

Mentorprogram, jourtelefon för förtroendevalda och nya specialistombudsmän. Det är några av förslagen i Agenda 2014, handlingsplanen för hur HRF ska bli en tydligare och starkare organisation.

Publicerad 24 april 2012

I höstas beslutade Hotell- och restaurangfackets kongress att förbundet ska ta fram en handlingsplan för hur HRF ska bli starkare, tydligare och synligare. Under våren har fyra arbetsgrupper arbetat fram en rad förslag, som enligt planen ska vara genomförda till år 2014.
– Det har handlat mycket om att skala ner och ta fram konkreta förslag på åtgärder, säger ombudsman Pim van Dorpel som varit ledare för en av arbetsgrupperna.
   
Agenda 2014 består av 48 åtgärder som behandlar allt från kommunikation till yrkesstolthet. Bland annat föreslås en "vip-linje" dit förtroendevalda som är ute på arbetsplatsbesök ska kunna ringa för att få snabba svar. Andra förslag är att medlemmar ska prioriteras i telefonväxeln och att förbundet ska anställa specialister inom arbetsmiljö och försäkringsfrågor.   
– Det är roligt att vi för första gången har tagit ett helhetsgrepp över alla områden. Det är som ett bord med fyra ben, alla är lika viktiga, säger Pim van Dorpel.

I maj ska handlingsplanen presenteras för förbundsstyrelsen som ska fatta beslut om att anta den. Fram tills dess är planen preliminär och under bearbetning. Agenda 2014 finns nu på HRF:s hemsida där medlemmar kan tycka till om förslagen.

Några av punkterna i Agenda 2014:

  • Göra fler arbetsplatsbesök
  • Ta fram en checklista för samtal med medlemmar.
  • Visa upp HRF på utbildningsmässor.
  • Ge alla förtroendevalda en individuell utvecklingsplan.
  • Skapa mentorprogram.  
  • Utbilda anställda i att använda sociala medier.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.