Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så vill medlemmarna förbättra sitt förbund

Äppet hus med flerspråkig service, hjälp med frågor om försäkringar och träffar bara för kvinnor. Det är några av medlemmarnas förslag på hur förbundet kan bli mer attraktivt för blivande och nuvarande medlemmar.

Publicerad 28 januari 2011

Som ett led i att ta reda på hur HRF kan behålla sina medlemmar och värva fler, har förbundet gjort en enkätundersökning. HRF har kontaktat  alla 16 000 medlemmar som har uppgett en mejladress. Förbundet har ställt öppna frågor där man uppmanar medlemmarna att tycka till om hur HRF ska kunna locka fler till förbundet och behålla de som redan är med.

– Vi har redan fått fler än 1500 svar med massor av bra förslag, säger Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationschef på HRF.
Tonvikten i frågorna har legat på hur förbundet ska kunna utvecklas.
– Flera tycker att vi kan bli bättre på att överföra kunskap till förtroendevalda och medlemmar ute på arbetsplatserna för att på så sätt få större effekt av vårt arbete, säger Lovisa Lagerström Lantz.
Det är också många som kan tänka sig att arbeta fackligt. Över 100 personer har anmält att de kan tänka sig att ha en facklig uppgift under en längre eller kortare period.

Andra idéer handlar om organisationen.
– Här finns förslag på att vi borde ha öppet hus på olika språk och bjuda in till träffar bara för kvinnor. Medlemmarna vill kunna få hjälp på plats med till exempel frågor om försäkringar som ingår i medlemskapet.
Andra medlemmar tycker att förbundet ska släppa det partipolitiska bandet till socialdemokraterna och många förslag handlar om medlemsavgiften.
Undersökningen är inte avslutad och fortfarande strömmar synpunkter in.
– Nu kommer förbundsstyrelsen koka ner alla idéer till ett antal konkreta förslag. Ett förändringsarbete är en lång process och vissa beslut måste fattas redan under våren. Andra delar kommer förbundsstyrelsen att använda som underlag till förslag till kongressen i höst, säger Lovisa Lagerström Lantz.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.