Nyheter helgerna

Så tjänar du på jobb i jul och nyår

Arbetar du på ett företag med kollektivavtal och ska jobba i jul och nyår? Så här ser ob-ersättningen ut i HRF:s olika avtal!

Publicerad 13 december 2021 Kommentera
Så tjänar du på jobb i jul och nyår
Den som jobbar jul- och nyårshelgen ska ha extra betalt. Foto: Colourbox

Gröna Riksavtalet med Visita och Hängavtal på samma
– Den som arbetar lördag, jul- eller nyårsafton från klockan 16.00 till 06.00 påföljande dag, liksom den som arbetar söndag och helgdag från 06.00 till 06.00 påföljande dag ska ha 23:53 kronor extra i timmen. Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. Mellan 01.00 och 06.00 tillkommer också natt-ob på 20:73 i timmen. Det gäller dock inte för nattreceptionister som har sin huvudsakliga arbetstid mellan 00.00 och 07.00.

Almega Tjänsteföretagen Spel (Casino Cosmopol)
Den som är schemalagd helgdag, julafton eller nyårsafton, alternativt mellan 00.00 och 06.00 ska ha 38:06 kronor i timmen i ob-ersättning under perioden.
– Den som har så kallad beredskap från klockan 07.00 jul- eller nyårsafton till första vardagen efter respektive helg tjänar en 350-del av sin månadslön (fast kontant lön uppräknad till heltid) i timmen. Det gäller för pass på lägst åtta timmar.

BAO (Bankernas lunchrum)
– Den som arbetar på helgdag, jul- eller nyårsafton, får 100 procent av timlönen i ersättning. Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. Övertidsersättning betalas inte för arbetad tid då ob-tillägg betalas.

Kompetensföretagen och LO (Bemanningsavtalet)
– Ob-tillägg för arbete på arbetstid mellan 00.00 och 24.00 på lördagar, söndagar, helgdagar samt jul- eller nyårsafton är 94:31 kronor i timmen.

Almega Tjänsteföretagen Bingo
– För arbete julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagsafton och trettondagen är ob-ersättningen 100 procent av ordinarie timlön.

– Om bingohallen har stängt på grund av helgdag eller helgdagsafton på dag då anställd skulle ha arbetat, haft schemalagd fridag, kompensationsledigt, semester eller var sjuk utan ersättning från Försäkringskassan, har hen rätt till helglön. Det betyder att inget avdrag från månadslönen görs även om den anställda inte arbetat. Detta gäller för prov- och tillsvidareanställda samt dem med tidsbegränsad anställning som varit anställda i tre månader sammanhängande. Om helgen infaller på arbetsfri dag gäller inte helglön.

Almega Tjänsteföretagen Bowling
– För ordinarie arbetstid på lördag, jul- eller nyårsafton från klockan 16.00 till 06.00, och på söndag och helgdag från 06.00 till 06.00 påföljande dag betalas 23:58 kronor i timmen. Varje påbörjad halvtimme räknas som en full halvtimme. Mellan 01.00 och 06.00 tillkommer dessutom 20:76 kronor i natt-ob.

Fremia Café, hotell och restaurang (tidigare Idea)
– Den som jobbar lördag, jul- eller nyårsafton från klockan 16.00 till 06.00, och på söndag och helgdag från 06.00 till 06.00 påföljande dag betalas 23:53 kronor i timmen. Varje påbörjad halvtimme räknas som en full halvtimme. Den som arbetar mellan 01.00 och 06.00 ska dessutom ha 20:73 kronor i natt-ob.

Visita Kasinoavtalet (Restaurangkasinon)
– För arbete lördag, jul- eller nyårsafton från klockan 16.00 till 06.00 påföljande dag, samt söndag och helgdag från 06.00 till 06.00 påföljande dag betalas ob-ersättning. Före klockan 00.00 är den 14:15 kronor i timmen. Efter 00.00 är den 35:06 kronor i timmen.

Fremia Folkets Hus och Parker
– Den som jobbar lördag, jul- eller nyårsafton från klockan 16.00 till 06.00, och på söndag och helgdag från 06.00 till 06.00 påföljande dag ska ha 23:58 kronor i timmen. Varje påbörjad halvtimme räknas som en full halvtimme. Den som arbetar mellan 01.00 och 06.00 ska dessutom ha 20:78 kronor i natt-ob.

Svensk Handel (Bland annat Ikea-restauranger)
– För ordinarie arbetstid på söndag och helgdagar, liksom efter klockan 12.00 på lördagar, julafton och nyårsafton är ersättningen 100 procent av timlönen (beräknad på tarifflön inklusive ackordskompensation och i förekommande fall även personliga tillägg.)

Fremia och LO (Samhallavtalet)
– Ob-ersättning på 92:50 kronor i timmen julafton från klockan 06.30 till 06.30 dagen efter annandag jul, samt från klockan 06.30 på nyårsafton till 06.30 den 2 januari.

Livsmedelsföretagen (Serveringskonditorier)
– Lördagar efter 14.00, söndagar, helgdagar, jul- och nyårsafton är ob-ersättningen 23:53 i timmen. Mellan 01.00 och 06.00 är det dessutom natt-ob på 44:26 i timmen, alla nätter.

Svenska Flygbranschen (Cateringavtalet)
– Den som jobbar helgdagar, jul- och nyårsafton: 22:40 kronor i timmen. Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. Mellan 01.00 till 06.00 är det dessutom natt-ob på 41:54 kronor i timmen, alla nätter.

Visita Nöjesavtalet (Nöjesparker)
– Ob-ersättningen är 24:65 kronor i timmen under lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar.