Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så ska ”lönepusslet” funka

Äver 200 personer, företagare och fackliga företrädare, lyssnade när HRF och Visita gick igenom sin modell för lokala pottförhandlingar.

Publicerad 20 mars 2013

Träffen i Stockholm var den andra av tre utbildningstillfällen efter att parterna kom överens om sitt Lönepussel. Framme vid podiet berättade Visitas chefsjurist Torbjörn Granevärn och HRF:s ombudsman Pim van Dorpel mer om bakgrunden.
Många är medvetna om att pottförhandlingarna inte fungerat som det var tänkt. Eller alls. HRF och Visita har analyserat vad problemen varit.  
– Det har funnits en ömsesidig brist på tillit lokalt. Och att underlagen varit bristfälliga, sade Pim van Dorpel.  
Mycket energi har tidigare gått åt i onödan åt att diskutera formfrågor såsom förhandlingsunderlaget och felräkningar.
– Det är klart man ska kunna gå i clinch lokalt, men det ska vara på rätt frågor, påpekade Torbjörn Granevärn.

Det första steget i processen är att arbetsgivaren ska formulera en lönepolicy. Det vill säga vad som krävs av de anställda i form av lönekriterier, exempelvis yrkesmässig kompetens, ansvar och utveckling.
– Arbetsgivaren måste kunna presentera en vision och den ska kunna brytas ned så att var och en förstår vad som förväntas, sade Pim van Dorpel.

Nästa steg är att genomföra lönesamtal, varefter arbetsgivaren gör sina bedömningar. Här har parterna arbetat fram flera stödverktyg. Så långt i processen är Lönepusslet i första hand arbetsgivarens verktyg. Formellt finns inget inflytande eller insyn för facket. Men, uppmanade både Torbjörn Granevärn och Pim van Dorpel, processen bör vara så transparent som möjligt.
– Det ska inte vara några hemligheter. Lönepolicyn ska vara känd en bit innan själva förhandlingen. Och utan lönekriterier kan ingenting funka, betonade Granevärn.

Därefter är det dags att kalla fackliga företrädare till förhandling. Då bör så mycket som möjligt av det framarbetade underlaget finnas med.

När det blev dags för publikfrågor, gick flera arbetsgivares frågor ut på hur man kan slippa facklig insyn. Medan fackliga företrädare frågade om det exempelvis går att förhandla också om lönekriterierna.
– Det är inget krav, men vi uppmuntrar gärna till det, svarade Granevärn.

Från den 20 mars kan förtroendevalda inom HRF ladda ned de digitala verktygen genom att logga in på förbundets websida .

Visita och HRF har också haft motsvarande utbildningsträffar i Malmö och Göteborg, med cirka 400 personer närvarande totalt.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här